حراست دانشگاه علوم تحقیقات دریک اقدام بزدلانه میدان دانش را حصار کشی کرد

0
1326
حراست دانشگاه علوم تحقیقات
حراست دانشگاه علوم تحقیقات دریک اقدام بزدلانه میدان دانش را حصار کشی کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۰-حراست دانشگاه علوم تحقیقات دریک اقدام بزدلانه میدان دانش را حصار کشی کرد

حراست دانشگاه علوم تحقیقات دریک اقدام بزدلانه میدان دانش را حصار کشی کرد
درطی ۲روز اعتراضات گسترده در دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد دانشجویان در میدان دانش تجمع می کردند و نقطه الحاق تمامی معترضین این میدان بود.
اما امروز درکمال تعجب دانشجویان مشاهده کردند که این میدان حصار کشی شده و دور تا دور میدان مانع گذاشته شده است.
این اعمال علتی به جز ترس وهراس کارگزاران دانشگاه از ادامه و گسترش تظاهرات دانشجویان ندارد.
اما زهی خیال باطل که دانشجویان مصمم هستند تا گرفتن تمامی مطالبات و پاسخ های قانع کننده هرگز کوتاه نیایند.
دانشجویان اعلام کرده اند که هدفشان برکناری ولایتی و طهرانچی و مسعودی ا ست.

تظاهرات
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید