حراست دانشگاه آزاد تهران مرکز با وقاحت قضیه زیرگرفتن دانشجوی دختررا تایید کرد

0
1470
حراست دانشگاه آزاد تهران مرکز
حراست دانشگاه آزاد تهران مرکز با وقاحت قضیه زیرگرفتن دانشجوی دختررا تایید کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۷-حراست دانشگاه آزاد تهران مرکز با وقاحت قضیه زیرگرفتن دانشجوی دختررا تایید کرد

حراست دانشگاه آزاد تهران مرکز با وقاحت قضیه زیرگرفتن دانشجوی دختررا تایید کرد
درپی زیر گرفتن یک دختر دانشجو در روز ۵آبان ۹۷ در دانشگاه آزاد تهران مرکز منطقه سوهانک موجی ازاعتراض دانشجویان بپا خواست.
واقعیت این بود که دانشجویان نسبت به حضور گشت ارشاد نیروی انتظامی درمقابل محل دانشگاه اعتراض داشتند که درپی آن یکی از دختران دانشجو برای مانع شدن حمله نیروی سرکوبگر به دانشجویان مقابل خودروی گشت ارشاد می ایستد اما با کمال تعجب و در اوج وقاحت نیروی سرکوبگر ماشین را به حرکت درآورده و این دختر دانشجوی شجاع را تا مسافتی می کشاند.
از این رو با گسترش این خبر در فضای مجازی و اعتراضات تقبیح این حرکت شنیع حراست دانشگاه آزاد تهران مرکز مجبور به توجیه و عقب نشینی شد.

از این رو فردی به نام صالحی که به عنوان رئیس حراست دانشگاه آزاد تهران مرکز نامیده می شود به صحنه آمده و چنین می گوید:
این اتفاق در یکی از خیابان‌های اطراف دانشگاه آزاد تهران مرکز رخ داد و ما از این قضیه ناراحتیم.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشجو، صالحی رئیس حراست دانشگاه آزاد تهران در خصوص فیلم منتشر شده از برخورد گشت ارشاد با دانشجوی این دانشگاه در سوهانک گفت: ما نیز این فیلم را دیدیم و بابت این موضوع ناراحتیم.
وی افزود: این اتفاق خارج از دانشگاه تهران مرکز و در یکی از خیابان‌های اطراف رخ داده است.

شایان ذکر است که این حرکتهای شنیع از روش کارهای سرکوب نیروهای هار انتظامی است همچنین که در عاشورای سال ۸۸تعداد زیادی از تظاهر کنندگان را عامدا زیرگرفته و به شهادت رساندند.
حراست دانشگاه آزاد تهران مرکز با وقاحت قضیه زیرگرفتن دانشجودختررا تایید کرد

درشروع سال تحصیلی جدید چالش بزرگ نظام دانشجویان و دانش آموزان هستند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید