جوردانو برونو ستاره‌شناس آزادیخواه توسط استبداد مذهبی زنده زنده در آتش سوزانده شد

0
926
جوردانو برونو ستاره‌شناس
جوردانو برونو ستاره‌شناس آزادیخواه توسط استبداد مذهبی زنده زنده در آتش سوزانده شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۷-جوردانو برونو ستاره‌شناس آزادیخواه توسط استبداد مذهبی زنده زنده در آتش سوزانده شد

برونو در سال ۱۵۴۸ در شهر ناپل ایتالیا بدنیا آمد او در سن ۱۴سالگی؛ تحصیلات خود را د ر زمینه علوم مذهبی آغازکرد .
جوردانوی جوان بشدت با نظریات غیر علمی و خرافاتی مخالفت میکرد و تفتیش عقایدی که به نام مذهب د رجامعه ترویج می شد را محکوم کرد.

اما کلیسا تحمل این مخالفتها و افشاگریهای او رانداشت و همواره مورد غضب کلیسا بود بطوری که بمدت ۱۶ سال ؛ درکشورهای مختلف اروپایی آواره وسرگردان گذراند.
جوردانو برونو ؛ دیدگاهها خود را درزمینه ؛ نجوم و ریاضیات را بطور مخفیانه تبلیغ میکرد و نظرات ونوشته های کوپرنیک را قبول داشت بخصوص درزمینه سیارات منظومه شمسی و خورشید.

اما درپی یکی ازسفرهایی که به ایتالیا داشت دستگیرشد ؛ کلیسا به فشار آورد که باید ازعقاید ونظرات خودت دست برداری واظهار ندامت کنی ؛ اما برونوی شجاع که نسبت به عقاید درستی این اندیشه شکی نداشت این تفتیش عقیده کلیسا را به سخره گرفت و زیر بار این زور نرفت .
کلیسای قرون وسطایی که درزیریوغ استبداد مذهبی بود اورا مرتد دانسته و حکم مرگش را صادر کرد ؛ و در ۱۷فوریه سال ۱۶۰۰میلادی درحالیکه روی عقاید خود پافشاری میکرد زنده زنده در آتش سوزاند.

تفتیش عقاید و آزادی بیان

آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده، به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است جهت رساندن اندیشه و عقیده‌ای برای دیگران. در مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند به‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام‌شده است، آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعهٔ چندصدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود.
در همین رابطه یک کارگردان ایتالیایی به نام جولیانو مونتالدو درسال ۱۹۷۳ فیلمی در زمینه زندگی «جردانو برونو »‌ به نمایش در آورد.

جوردانو برونو ستاره‌شناس
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید