جوانان -پرستوهای خونین بال ۱۳ مجاهد شهید غلامعلی(رشید) ابراهیمی

0
756
پرستوهای خونین بال ۱۳ مجاهد شهید غلامعلی(رشید) ابراهیمی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۸-سروی ایستاده قامت
میلیشیای قهرمان غلامعلی ابراهیمی؛ در سال ۱۳۴۴ در خانواده ای زحمتکش در تهران متولد شد. او و برادرش بهمن بسیار کوچک بودند که پدرشان را از دست دادند و بار سنگین خانواده بر دوش مادر قهرمانشان افتاد.
آنها که از کودکی طعم تلخ استثمار را با تمام وجود احساس کرده بودند، همراه با سیل خروشان دانش آموزان مجاهد خلق در اوایل سال ۱۳۵۹ به صفوف مجاهدین خلق ایران پیوستند. رشید همیشه می خندید و انقلابی نزدیک و شکوهمند را بشارت میداد.
«…در روز انتخابات رجایی در سال ۶۰، نیروهای سرکوبگر رژیم شبانه به خانه اشان حمله می کنند و چند مزدور ژ.ث بدست، رشید و بهمن را با زبان روزه در حالیکه تنها پیژامه بتن داشتند دستگیر کرده و حتی اجازه پوشیدن لباس هم به آنها داده نمی‌دهند و در مقابل اعتراض و گریه مادرشان به او می گویند: «چیز مهمی نیست یک بازجویی ساده است و فورا بر می گردند».
فردای آن روز دو برادر به اوین منتقل شده و زیر شدیدترین شکنجه ها قرار می گیرند. طوری که بعد از ساعتها هنگامی که مزدوران؛ رشید را از اتاق شکنجه بیرون می آورند، سرو صورتش پر از خون بوده و قادر به ایستادن روی پای خود نبوده است و با این حال سرش را بسختی بالا می گیرد و با لبخندی حاکی از رضایت از انجام مسئولیتش به همه نگاه میکند. طوریکه دوستانشان که در پشت درب اتاق شکنجه منتظر نشسته بودند، با دیدن حالت و عمل او همه شروع به کف زدن می کنند.
سرانجام هر دو برادر یعنی رشید و بهمن را پس از یک ماه و نیم شکنجه های وحشیانه به همراه مجاهد شهید امیر افضلی در روز ۱۱شهریور ماه سال ۱۳۶۰ در اوین تیرباران می کنند.
خبر شهادت آن دو ضربه سختی به مادر پیر و زحمتکششان وارد نمود. بخصوص که جریان شکنجه های فرزندانش را نیز شنیده بود. رشید در هنگام شهادت ۱۶ ساله و برادرش بهمن ۱۵ساله بود.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید