جوانان -پرستوهای خونین بال ۱۰

0
667
پرستوهای خونین بال ۱۰

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۰-

مجاهد شهید رضا نخعی
همزاد رنج و مقاومت فراطاقت انسان

مجاهد شهید رضا نخعی در فروردین سال۱۳۴۳ در شهرستان دورود لرستان در خانواده ای فقیر متولد شد.
اوایل کودکی رضا همزمان بود با بیکاری پدرش که سالیان بسیار سخت و طاقت فرسایی را سپری کردند. در سال ۱۳۴۹ به مدرسه رفت و پس از اتمام دوره راهنمایی وارد دبیرستان شد و با شوروشوق زیادی تحصیلاتش را ادامه داد. او برای خانواده فقیرش فرزندی با ارزش و برای انقلاب، فرزندی از جان گذشته بود. در خانه بسیاری از کارها و مسئولیتها به او واگذارمی شد. رضا بسیار دلسوز و مایه گذار بود.
آشنایی وی با درد و رنج مردم محروم؛ انگیزه بسیار قوی در جهت پیوستن او به تظاهرات مردمی علیه رژیم وابسته و مستبد شاه بود. بعد از انقلاب ضدسلطنتی به صفوف مجاهدین خلق ایران پیوست و برغم عشق و محبت خاصی که به برادران و خواهرانش داشت ، اما در برابر مسئولیت سنگینی که برای رهایی مردمش بر دوش احساس می کرد، ترک همه خان و مان در برابرش گریزناپذیر می نمود.
روز شانزده شهریور ماه سال ۱۳۶۰ هنگامی که از منزل خارج می شد توسط عناصر سپاه پاسداران دستگیر شد. دژخیمان و پاسداران رزل؛ از همانجا او را به کنار رودخانه می برند و برایش صحنه اعدام مصنوعی تدارک می بینند تا بتوانند اراده او را درهم شکسته و به دوستانش دسترسی پیدا کنند. اما عزم رضا برای حفظ اسرار خلق و مقاومت؛ درهم شکستنی نبود.
شکنجه گران سپس او را داخل آب انداخته و تهدید به خفه کردنش می کنند اما رضا به پیمانش استوار می ماند و لب از لب باز نمی‌گشاید.
جنایتکاران مجبور می شوند بعد از یک هفته در تاریخ ۲۴شهریور۶۰او را برای محاکمه به بروجرد اعزام کنند.
در بیدادگاه ارتجاع در بروجرد رضای قهرمان به خاطر مقاومت جانانه اش به اعدام محکوم می شود و در فاصله کوتاهی در سحرگاه اول مهر ماه سال ۱۳۶۰ به همراه چندتن از برادران همرزمش به جوخه تیرباران سپرده می شود.
رضا هنگام شهادت ۱۷ ساله و دانش آموز سال سوم نظری بود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید