جوانان – مجاهد شهید سروناز کبیری پرستوهای خونین بال ۱۴

0
775
مجاهد شهید سروناز کبیری پرستوهای خونین بال ۱۴

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱۳-گواه مظلومیت نسل مجاهدین
مجاهد شهید سروناز کبیری ۱۷ساله و از دانش آموزان دبیرستان انوشیروان دادگر در تهران بود.
او در سالهای ۵۸ و ۵۹ فعالانه در فعالیتهای دانش آموزان دبیرستانشان شرکت می کرد و از هیچ فعالیتی فروگذار نمی کرد. روزی که مزدوران انجمن اسلامی می خواستند انجمنهواداران سازمان را ببندند، با سایر دانش آموزان انجمن به سختی در مقابل آنها مقاومت کردند.
سروناز در کلیه میتینگ های سازمان شرکت فعال داشت و برای سازماندهی هواداران سازمان مجاهدین در محیط دبیرستان فعالیت زیادی می کرد.
او در پاییر سال ۶۱ دستگیر شد .
در یک روز پاییزی سال ۱۳۶۱؛ او پس از تعطیلی مدرسه؛ در حالی که تصمیم داشت بهمراه پدر و برادرش به دندانپزشکی برود و درحالی که با دوستش در انتظار آمدن پدر و مادرش بود، در همان محل بین مجاهدین و پاسداران یک درگیری رخ می دهد که در اثر تیراندازی از طرف پاسداران؛ سروناز همراه با دوستش فرار می کنند. پاسداران سروناز را همراه با دوستش دستگیر کرده و به اوین منتقل می کنند.
در اوین طی بازجویی از سروناز و دوستش می خواهند که هر کدام برای آزادی خود ۵ نفر از مجاهدینی را که می شناسند لو بدهند! ولی سروناز و دوستش به چنین خواسته رذیلانه‌ای تن نداده و می گویند که ما کسی از مجاهدین را نمی شناسیم.
پدر سروناز از طریق یک دوست ذی‌نفوذ در پی آزادی دخترش بوده که خبر می گیرد سروناز بزودی آزاد می شود.
اما یک روز در حال خواندن روزنامه با نام دخترش روبرو می شود که همراه با ۲۰۰ تن دیگر توسط رژیم اعدام شده است.
هنگامی که سروناز و دوستش را به میدان تیر می بردند؛ وی ابتدا نماز خوانده و سپس دست در دست یکدیگر به سوی میدان تیر میروند.
پس از شهادت سروناز قهرمان؛ مادرش تعادلش را از دست داد.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید