جوانان – مجاهد شهید رضا متکی شماره ۱۶ میلیشیای بی قرار مردم شمال

0
1103
مجاهد شهید رضا متکی شماره ۱۶ میلیشیای بی قرار مردم شمال

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۳۰-مجاهد شهید رضا متکی در سال۱۳۴۴در خانواده مذهبی و متوسط در روستای گز بدنیا آمد. پدرش نجاّر روستا بود. دوران مدرسه اش را در همان محل گذراند. رضا از همان کودکی بهمراه برادر و دوستانش همزمان با اعتراض مردم برعلیه رژیم پهلوی به مبارزه روی آورد. بعد از انقلاب ضدسلطنتی با تشکیل انجمن جوانان مسلمان در گز؛ به صفوف مجاهدین خلق پیوست. او همانطورکه بلحاظ اخلاق و رفتار در بین خانواده اش نمونه بود، در مجاهدت هم یک میلیشیای بیقرار و پرشور و در دفاع از آرمانش آماده پذیرش هر فشاری بود. از چماقداران دشنام می شنید، در حمله و هجوم به مراکز مجاهدین و یا میزهای فروش کتاب مجروح می شد و یا دستگیر می شد، اما دم برنمی آورد. مثل هر میلیشیای مجاهد خلق می خروشید و همواره بر آن بودکه خصیصه ی یک مجاهد را در خویش متبلور سازد.
نقاشی های ماهرانه اش که چهره های خونین مجاهدین را به تصویر می آورد سالها بر دیوارهای کوی و برزن گز باقی ماند. صدای پر طنین او برای فروش نشریه مجاهدین در غروب های خونین د رگز هنوز شنیده می شود. شعارهای زیبایش که در شبهای پرستاره و سپیده دمان سرد بر دیوار مساجد و مدارس وخیابانها حک کرده بود، تا سالیان باقی بود. مهربانی و عطوفتش بهنگام فروش خواروبار هنوز در دل توده های مردم باقی است.
آرم مجاهدین که او کشیده بود هنوز بر بدنه سلولهای انفرادی سپاه بندرگز باقی است.
زندگینامه رضای ۱۶ساله چون شعری برلبان روستا جاری است. رضا با روحیه ای فوق العاده زنده و گرم با عشق به خدا و خلق در سلول انفرادی نیز تا آخرین لحظات قبل از اعدام بیکار نبود. سرود و آیات قرآن را می خواند و نقاشی می کشید.
رضا در اواسط تیرماه سال۶۰دستگیر و در یکی از شبهای مرداد ماه همان سال با چشمان و دستهای بسته بهمراه ۶ تن از همرزمانش رهسپار جوخه اعدام شد و آماج رگبار گلوله ها قرار گرفت.
پیکر او را در کنار قبر برادرش رمضان متکّی ۱۸ساله در حیاط خانه شان بخاک سپردند. آنجا زیارتگاه عاشقانی شد که هنوز نام رضا را بر لب زمزمه می کردند. رژیم یکروز قبل از اینکه رضا را تیرباران کند، خبر اعدام او را اعلام کرده بود.رضا هنگام تیرباران ۱۶ بهار از عمرش گذشته بود.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید