جوانان -مجاهد شهید بهنام مشفق نیا (بهروز)

0
496

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱۱-حفظ اسرار خلق
مجاهد شهید بهنام مشفق نیا (بهروز) در سال۱۳۴۴ در تبریز بدنیا آمد. بعدها همراه با خانواده اش به شهرهای جنوبی ایران رفت.
بعد از پیروزی انقلاب۲۲بهمن ۱۳۵۷ با خواندن نشریات و کتابهای سازمان، جذب آن شد. او بسیار پیگیر و پرشور بود و چهره اش آنچنان برای فالانژهای شهر شناخته شده بود که مجبور شد 6ماه قبل از فاز نظامی مدرسه اش را رها کرده و با چند نفر از همرزمانش زندگی نیمه مخفی را آغاز کند. در سالهای مبارزه سیاسی مزدوران سپاه دوبار برای دستگیری او به خانه شان هجوم بردند اما موفق به دستگیری اش نشدند.
سرانجام در اوایل اسفند ماه ۶۰ دستگیر و زیر شدید ترین شکنجه ها قرار گرفت. او ۹ روز تمام زیر کابل و شلاق بود تا اسرار خلق را فاش کند اما هرگز قفل دهانش باز نشد.
یک بار مادرش در ملاقات به او التماس می کند که کوتاه بیا و توبه کن! بهنام با استحکام می گوید تو که می دانی من هرگز این کار را نخواهم کرد. به بچه ها هم بگو پایگاهها را تخلیه نکنند، من لبانم را باز نکردم. تا اینکه در خرداد۶۱او را به جوخه اعدام سپردند.
بهنگام تحویل پیکر این شهید به خانواده اش؛ حاکم ضدشرع به مادرش گفته بود باید ۱۹هزار تومان بدهی تا جسد را تحویل بدهیم. مادرش گفته بود:« من حاضرم ۴۰ هزار تومان بدهم به شرط اینکه بنویسید که جوان ۱۷ساله مرا شما اعدام کردید. حاکم شرع می گوید جسد را بدهید ببرد.»
بر روی پیکر پاک بهنام بخوبی آثار سوختگی، شلاق، سیاه بودن ناخن ها و اثر سه گلوله کلت که قطره ای خون به جا گذاشته بود، دیده می شد و چهره اش خندان بود. بطوریکه پدرش تعادل خود را از دست داده بود.
صبح روز اعدامش پاسداری به او می گوید تو که اینقدر سرت توی قرآن است چرا با این منافقین هستی؟ و او می گوید:” با قرآن پیمان بستم و بخاطر قرآن است که اعدام می شویم”
در لحظه بردن او به اعدام، سایر همرزمانش یکصدا فریاد زده بودند: “ما با قرآن پیمان بستیم. ما با قرآن پیمان بستیم“.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید