جهان -۲۰۰میلیون نفردر جهان بیکارند!!!!!!!

0
790
۲۰۰میلیون نفردر جهان بیکارند!!!!!!!

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱۹-بر اساس گزارش بخش کارگری سازمان ملل بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در جهان بیکار هستند. این یک افزایش ۳.۴ میلیونی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
بر اساس این گزارش بخش اعظم نیروی کار توسط بخش خصوصی کوچک و متوسط در کشورها به کار گرفته میشوند که ۸۷ درصد کل مجموع نیروی استخدامی کشورها را از آن خود کرده اند.
این گزارش می افزاید؛ افزایش استخدام توسط بخش خصوصی کوچک و متوسط از ۲۰۰۹ تقریبا متوقف شده است و این افزایش بیکاری را دامن زده است. بخش کوچکی از نیروی کار جهان توسط شرکتهای بزرگ و بین المللی خصوصی استخدام و بدون رشد باقی مانده است.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید