جهان – ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸- ۱۹ آذر اعلامیه جهانی حقوق بشرتصویب شد

0
622
۱۰ دسامبر ۱۹۴۸- ۱۹ آذر اعلامیه جهانی حقوق بشرتصویب شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۹-دراین سند حق آزادی انسانها فارغ ازاینکه چه مرام ؛ مسلک ؛ نژاد و مذهبی دارند وتحت هر شکل ازحکومت رسمیت دارد.
تهیه طرح این اعلامیه جهانی، براساس تصمیم ملل‌متحد، به کمیسیون حقوق‌بشر ملل‌متحد محول گردید.
این کمیسیون از ژانویه ۱۹۴۷برابر با دیماه ۱۳۲۵، جهت آماده نمودن طرح اعلامیه حقوق‌بشر، کار خود را آغاز کرد و در پاییز ۱۳۲۷ آنرا بصورت لایحه‌یی به مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد در پاریس تقدیم کرد و مجمع عمومی نیز در ۱۰دسامبر۱۹۴۸طرح اعلامیه را که

مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ماده بود به تصویب رساند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید