جهان-محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان

0
500
محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان
محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۳۱-در عربستان فردی به ولیعهدی برگزیده شده که بعضی کارشناسان معتقدند پادشاه اصلی این کشور است. محمد بن سلمان ۳۱ سال بیشتر ندارد اما به عنوان وزیر دفاع بخش عمده ای از سیاستهای خارجی کشورش را در دست داشته است. او اجرای اصلاحات اقتصادی عربستان را هم به عهده دارد. اصلاحاتی برای مدرنیزه کردن کشورش و کاهش اتکا به نفت. در فرمان پادشاه بندی هم گنجانده شده که نشان از تلاش او برای کاهش تنش و اصطکاک در میان اعضای خانواده آل سعود دارد. ولیعهد جدید حق ندارد در آینده یکی از پسران خودش را به ولیعهدی برگزیند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید