جهان-خورشید گرفتی بعد از ۹۹ سال در آمریکا

0
372
خورشید گرفتی بعد از ۹۹ سال در آمریکا

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۳۱-روز دوشنبه ۳۰مرداد برای اولین بار بعد از ۹۹سال آمریکا به‌دلیل کسوف در سیاهی فرو رفت و این سیاهی سراسر آمریکا را پوشاند.
خورشید در ۱۴ایالت آمریکا وهربار به مدت ۲دقیقه کاملاً محو شد. روز دوشنبه در قاره آمریکا صدها میلیون نفر دقایقی را زیر سایه ماه گذراندند.
این خورشیدگرفتگی کامل از نواری جغرافیایی از شمال غرب تا جنوب شرق آمریکا قابل مشاهده شد. سایر بخش های آمریکا شاهد گرفتگی نسبی خورشید توسط ماه شدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید