جهان – بارون پیردو کوبرتن، پایه‌گذار المپیزم نوین، کنگره و کمیته بین المللی المپیک را در ژوئن ۱۸۹۲در پاریس بنا نهاد

0
919
بارون پیردو کوبرتن، پایه‌گذار المپیزم نوین، کنگره و کمیته بین المللی المپیک را در ژوئن ۱۸۹۲در پاریس بنا نهاد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۵-المپیک نوین،بنا نهاده شد
۲۶نوامبر ۱۸۹۴- ۵آذر۱۲۷۳:
از سال ۳۹۴ که بازیهای المپیک یونان به دستور تئودوسیوس تعطیل شد، تا سال ۱۸۹۶ که بازیهای المپیک نوین آغاز شد، جمعاً ۱۵۰۲ سال، بازیهای المپیک فراموش شده بود.
در این مدت تلاشهای زیادی برای احیای المپیا که بر اثر وقوع دو زلزله به طور کامل در زیر خاک مدفون شده بود انجام گرفت تا اینکه تلاشهای دولت یونان و فرانسه در سال ۱۸۹۲مؤثر واقع شد.
المپیا شهری در یونان قدیم بود که بازیهای المپیک در آن انجام می‌شد.
در اواخر قرن نوزدهم با تلاشهای بارون پیر دو کوبرتن فرانسوی مسابقه‌های المپیک، دوره نوین خود را آغاز کرد.
بارون پیردو کوبرتن، پایه‌گذار المپیزم نوین، کنگره و کمیته بین المللی المپیک را در ژوئن ۱۸۹۲در پاریس بنا نهاد و در سال ۱۸۹۶نخستین کنگره المپیک، تشکیل جلسه داد.
در این کنگره قرار شد که بازیها هر چهار سال یکبار در یکی از کشورهای بزرگ، برگزار شود و کمیته‌ای بنام کمیته بین المللی المپیک که نظارت کامل و دقیقی بر بازیها داشته باشد، تشکیل شود.
در ۲۶ نوامبر سال ۱۸۹۴ کمیته بین المللی المپیک در پاریس با شرکت ۱۵ عضو تشکیل شد.
بازیهای المپیک در سال ۱۸۹۶ دوباره در آتن شروع شد. این بازیها با مشکلات فراوانی همراه بود. در پایان بازیها به پیشنهاد آمریکائیها قرار شد که مسابقه‌ها هر چهار سال یکبار در آتن برگزار شود ولی در جلسه بعدی که در پاریس و به ریاست رئیس‌جمهور فرانسه برگزار شد، یونانیها بعلت جنگ با ترکیه به بین‌المللی بودن بازیها رأی دادند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید