جهان-انتخابات پارلمانی فرانسه؛ حزب امانوئل مکرون در آستانه یک پیروزی بزرگ

0
559
حزب امانوئل مکرون در آستانه یک پیروزی بزرگ
حزب امانوئل مکرون در آستانه یک پیروزی بزرگ

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۲-بر اساس نخستین پیش‌بینی‌ها حزب امانوئل مکرون، در آستانه یک پیروزی بزرگ در انتخابات پارلمانی فرانسه قرار دارد.
پیش‌بینی‌ها نشان می دهد حزب “جمهوری به پیش”، حزب تازه تاسیس و میانه رییس جمهور فرانسه و حزب متحد آن “مو دم” از ۵۷۷ کرسی پارلمانی احتمالا ۴۴۵ کرسی را به خود اختصاص خواهند داد.
با شمارش کل آرا حزب آقای مکرون و حزب متحد آن بیش از ۳۲ درصد آرا را به دست آورده اند که فاصله زیادی با دیگر احزاب دارد.
گفته می شود حزب راست میانه جمهوریخواهان کمتر از ۱۶ درصد، حزب راست افراطی جبهه ملی ۱۳.۲ درصد و بعد از آن حزب چپ افراطی ۱۱ درصد آرا را به دست آورده.
حزب سوسیالیست که تا پیش از این حزب حاکم فرانسه بود فقط ۷.۴ درصد آرا را کسب کرده است.
حزب آقای مکرون تقریبا یک سال پیش تاسیس شد و بسیاری از نامزدهای این حزب، چهره‌های تازه‌وارد یا کم تجربه در عرصه سیاست فرانسه هستند و از طبقات مختلف جامعه، دانشجویان، بازنشستگان و حتی یک گاوباز تشکیل شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید