جهان-اقدام فروشگاه آلمانی علیه نژادپرستی

0
528
اقدام فروشگاه آلمانی علیه نژادپرستی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۴-یک فروشگاه در هامبورگ برای تاکید بر وجود نژادپرستی، تمام محصولات خارجی را از قفسه‌های فروشگاه برچیده است.
در این قفسه‌ها به جای غذا نوشته‌هایی با محتوای “این قفسه بدون تنوع بسیار خسته کننده است” گذاشته شده است.
این اقدام به افزایش جرایم مرتبط با مهاجران در ماه های اخیر مرتبط است که با احساسات ضد مهاجرت در میان مردم همراه شده است.
فروشگاه ادکا که یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در آلمان است در حال حاضر تلاش دارد این ابتکاررا در فروشگاه های دیگر نیز به اجرا در آورد.
سخنگوی این فروشگاه گفته است: “ادکا از تنوع و گوناگونی حمایت می‌کند.”
او افزود: “در فروشگاه‌های ما غذاهای فراوانی دیده می‌شوند که در مناطق مختلف آلمان تولید می‌شوند.”
“اما تنها با همراهی محصولات کشورهای دیگر می‌شود تنوع منحصر به فردی را به وجود آورد که مصرف کنندگان ما برای آن ارزش قائل هستند.”
“ما خوشحال هستیم که اقدام ما واکنش‌های مثبتی ایجاد کرده است.”
این اقدام فروشگاه ادکا با واکنش های متفاوتی از سوی سیاستمداران کشور رو به رو شده است.
یک عضو ارشد حزب آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان این تصمیم را “اقدامی عاقلانه” نامیده است.
شخص صدر اعظم اخیرا از سیاست‌های مهاجرتی فاصله گرفته و قصد دارد قوانین سخت گیرانه تر اخراج مهاجران را تصویب کند.
مارکوس پرتزل، از حزب آلترناتیو برای آلمان که یک حزب ضد مهاجرت است از این اقدام فروشگاه انتقاد کرد و گفت: “آیا این دیوانگی کامل نیست؟”

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید