جنگ وگریز مردم قهرمان ودلاور اهواز با سرکوبگران دریک نبرد تن به تن

0
794

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۷-جنگ وگریز مردم قهرمان ودلاور اهواز با سرکوبگران دریک نبرد تن به تن

جنگ وگریز مردم قهرمان ودلاور اهواز با سرکوبگران دریک نبرد تن به تن

مردم دلاور اهواز از روزهای نخست آغاز تظاهرات سراسری ۷ دیماه ۹۶؛ پرشور و مقاوم دراین قیام مردمی شرکت کرده و خواستار مطالبات خود شدند و هر روز از روز قبل عده بیشتری وارد صحنه شدند .

آنها با شعارهای مرگ بردیکتاتور خواستار برچیده شدن بساط ظلم و ستم بودند .

پیشاپیش این تظاهرات جوانان وزنان قهرمان میدرخشند .

دراین کلیپها بخشی از این ایستادگی مشاهده میشود

جنگ وگریز مردم قهرمان ودلاور اهواز با سرکوبگران دریک نبرد تن به تن

جنگ وگریز مردم قهرمان ودلاور اهواز با سرکوبگران دریک نبرد تن به تن

جنگ وگریز مردم قهرمان ودلاور اهواز با سرکوبگران دریک نبرد تن به تن

 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید

 

https://youtu.be/4eDKDMo3zkw
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید