جنبش دانشجویی پشت کارگران هفت تپه ایستاده است

0
748
جنبش دانشجویی پشت کارگران
جنبش دانشجویی پشت کارگران هفت تپه ایستاده است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۸-جنبش دانشجویی پشت کارگران هفت تپه ایستاده است

جنبش دانشجویی پشت کارگران هفت تپه ایستاده است
درپی گسترده شدن اعتراضات کارگران شریف هفت تپه ودستگیری نمایندگان کارگران مردم شوش و اهواز در اقشار مختلف از این کارگران زحمتکش حمایت کرده و خواهان آزادی کارگران زندانی شدند.
درهمین راستا دانشجویان دانشگاه های روانشناسی دانشگاه تهران و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در حمایت از کارگران دست به تحصن و تجمع زدند.
دانشجویان دانشگاه علامه روی پلاکاردهای خود نوشتند:
اینجا بی طرف وجود ندارد
جنبش دانشجویی پشت کارگران هفته تپه ایستاده است.
«کارگر، معلم،‌ دانشجو، اتحاد، اتحاد
نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد
نان، کار، آزادی، پیروزی نهایی»
شایان ذکر است که ترس و وحشت نظام از اتحاد تمامی اقشاری است که زیربار ستم و غارت و چپاول چهل ساله له شده اند و اکنون تصمیم به مقاومت گرفته اند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید