جنبش دانشجویی وحرکت دانشجویان درایران نه مرده ونه خاکسترشده

0
688
جنبش دانشجویی وحرکت دانشجویان درایران نه مرده ونه خاکسترشده
جنبش دانشجویی وحرکت دانشجویان درایران نه مرده ونه خاکسترشده

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۶-جنبش دانشجویی وحرکت دانشجویان درایران نه مرده ونه خاکسترشده

مقدمه بحث را با سوال آغاز میکنیم:
آیا درحال حاضر دانشجویان درهزارتوی کتاب وشهریه و خوابگاه و درگیری های ازاین جنس غرق شده اند و نمی توانند به چیزهایی فراترازاین مقولات بپردازند؟
آیا جنبش دانشجویی به دلیل خیانتهایی که درسال ۸۸ پیش آمد سکوت کرده است ؟
آیا حرکتهای دانشجویی همواره تابعی از معادلات سیاسی خارج ازدانشگاه پیش آمده است؟
برای پاسخ به این سوالات لازم دانستیم که بررسی کوتاهی نسبت به اعتراضات دانشجویی بیندازیم.
تنها از مهرماه سال ۹۵تا مهرماه سال ۹۶- ۲۴۰مورد اعتراض دانشجویی درسطح کشور بوده است
همچنین ازمهرماه سال ۹۶تا اردیبهشت سال ۹۷ بیش از ۱۱۰ حرکت واعتراض دانشجویی درایران رخ داده است .
که اوج این حرکتها را می توان درقیام سراسری دیماه ۹۶ دانست که نقطه عطفی در جنبش دانشجویی بود زیرا که استراتژیک ترین شعار توسط دانشجویان دانشگاه تهران سرداده شد.
همان شعاری که همه مردم کوچه وخیابان نیز با‌آن سمت وسو گرفتند .
شعار پایه ای :
اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا
این شعار ازیک درک عمیق و بنیادین و ازعمق فهم دانشجوی ایرانی استخراج شده است .
نتیجه گیری:
بنابراین نتیجه میگیریم که جنبش دانشجویی درایران نه مرده ونه خاکستر شده بلکه جوشان و پر انرژی راه خود را می پیماید.
اعتراضات پراکنده و بی هدف نبوده است بلکه گاهی تجمعی برای چندمین روز ادامه یافته تا به سرانجامی برسد و یا وقتی خواسته و مطالبه یی از طرف دانشگاه تهران یا مثلا رازی مطرح می شد همان خواسته فردا در دانشگاههای دیگر هم شنیده می شد.

دانشجو به مثابه آزادترین و آگاه ترین قشر جامعه به رغم همه سرکوب ها و فشارها و به رغم خونی که طی ۴۰ سال حکومت آخوندها از پیکره اش بر زمین ریخته است و به رغم همه افت و خیزها؛ در جنگی مستمر و طولانی با دیو استبداد بوده و هست.
حکومت گران به رغم برخورداری از همه اهرمهای قدرت نتوانستد دانشگاه را خاموش و ساکت کنند.
در همین یک سال گذشته دیدیم که چگونه در چندین نوبت دانشجویان آگاه با پذیرش همه خطرات به طور علنی به بازخوانی بزرگترین کشتار و جنایت علیه بشریت در ایران یعنی قتل عام سال ۶۷ فراخواندند و از تریبون های رسمی دانشگاه مطالبات خود را مطرح کردند.قطعا این جنبش ریشه دار در سال تحصیلی جدید توفنده تر به پیش خواهد رفت و شعله های خیزش و قیام در دانشگاههای ایران؛ شوری دیگر برخواهد افروخت.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید