جمع بندی اعتراضات دانشجویی : ۴۰ اعتراض دانشجویی دردانشگاههای سراسرکشور درمهرماه ۹۷

0
935
جمع بندی اعتراضات دانشجویی
جمع بندی اعتراضات دانشجویی : ۴۰ اعتراض دانشجویی دردانشگاههای سراسرکشور درمهرماه ۹۷

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۱۳-جمع بندی اعتراضات دانشجویی : ۴۰ اعتراض دانشجویی در دانشگاه های سراسر کشور درمهرماه ۹۷

جمع بندی اعتراضات دانشجویی : ۴۰ اعتراض دانشجویی در دانشگاه های سراسر کشور درمهرماه ۹۷

اعتراضات دانشجویان در شروع سال تحصیلی ۹۷-۹۸ ابعاد گسترده تری داشت و دانشجویان نسبت به سال گذشته درهمین ایام مدار جدیدی از اعتراضات را نشان دادند.
از یک سو تسلیم نشدن دربرابر فشارهای حاکم در جامعه و از سوی دیگر نقش تعیین کننده عنصر آگاه جامعه یعنی دانشجویان می باشند.

دانشجویان به روشنی واقفند که نظام حاکم ارتجاعی توان پاسخگویی به معضلات و مشکلات اجتماعی راندارد و ازسوی دیگر بدلیل سیاستهای چپاولگرانه و غارت سیستماتیک همه سرمایه های ملی روز به روز شرایط اقتصادی- اجتماعی جامعه بدتر خواهدشد وباتوجه به تحریمهایی که در راه است این نظام به بن رسیده و توان حل ندارد.

باشروع سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه ملی (بهشتی) اعتصاب دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه بهشتی در اولین روزسال جدید تحصیلی ۹۷-۹۸

دانشجویان دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه ملی ( بهشتی) استارت اعتصاب را زدند!
این دانشجویان نسبت به کمبود فضای و امکانات آموزشی اعتراض دارند.
بویژه که در سال تحصیلی جدید بیش از صد دانشجوی جدید الورود نیز به این دانشگاه اضافه شده است.
درروزهای ۴ و ۵ مهر ۹۷ دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به شهریه های جبرانی تجمع کردند.
و از اینکه دانشگاه با افزودن شهریه ها می خواهد کمبود مالی دانشگاه راجبران کندشاکی هستند.

۱۳۹۷/۷/۹-دانشجویان دانشگاه آذربایجان دراعتراض به مشکلاتشان شبانه به محوطه خوابگاه ریختند
دانشجویان دانشگاه آذربایجان درتاریخ ۵مهر سال ۹۷ دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان در اعتراض؛  به عدم تحویل خوابگاه به بهانه رنگ‌آمیزی اتاق‌ها، مشکل سرقت وسایل دانشجویان از خوابگاه‌ها، قطع سهمیه غذای دانشجویان بدهکار و کیفیت پایین غذای این دانشگاه که بخش کوچکی از معضلاتشان است به یک اعتراض دسته جمعی و تحصن در محوطه دانشگاه پرداختند.

جمع بندی اعتراضات دانشجویی
– یکشنبه ۸ مهر۹۷ دانشجویان دانشگاه هرمزگان در اعتراض به مسائل رفاهی و کیفیت سرویس ایاب و ذهاب، در پارکینگ این دانشگاه، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

۱۳۹۷/۷/۹-دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه خواستار آزادی نجمه واحدی شدند
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی از آزادی نجمه واحدی؛ دبیر انجمن علمی مطالعات زنان در این دانشکده حمایت کردند. و با زدن تراکتهایی با مضمون نجمه واحدی را آزاد کنید این خواسته را به نمایش گذاشتند .

دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه اعتراضات خودشان نسبت به اخذ شهریه برای دروس جبرانی روز ۱۰ مهر ما سال ۹۷ نیز ادامه دادند.

شعار دانشجویان که روی پلارکاردها نوشته شده بود:

پول زور هرگز!

۱۳۹۷/۷/۱۰- روز سه شنبه ۱۰مهر۹۷ دانشجویان دکتری مقابل وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری رژیم جهت پیگیری مطالبات خود در زمینه ارز دانشجویی جهت فرصت مطالعاتی تجمع کردند.
دانشجویان شعار می دادند:
ما منتظر غلامی هستیم هیچ جا نمیریم همینجا هستیم

۱۳۹۷/۷/۱۱- امضاگیری دانشجویان دانشگاه تفرش دراعتراض به کاهش سنوات تحصیلی
امضاگیری دانشجویان دانشگاه تفرش دراعتراض به کاهش سنوات تحصیلی

۱۳۹۷/۷/۱۱-اعتراض یک دانشجوی پزشکی دانشگاه اهوازبه وزیر بهداشت
اعتراض یک دانشجوی پزشکی دانشگاه اهواز به وزیر بهداشت
این دختر دانشجو وزیر بهداشت را زیر ضرب وانتقاد برد که در حوزه شما اشرافیگری رشد کرده و مسبب آن شما هستید.

دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی که درروز ۱۶ و ۱۷مهرماه نسبت به پولی شدن سرویس خوابگاه ها اعتراض و تجمع داشتند .

صبح روز ۱۷مهر ۹۷ دانشجویان دانشگاه هنر دانشگاه تهران پیرامون بازداشت و صدور احکام سنگین ظالمانه برای دانشجویان تجمع اعتراضی کردند.

۱۳۹۷/۷/۲۱-تجمع دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه بهشتی منجر به درگیری با حراست ومصدوم شدن ۳تن ازدانشجویان شد
کارگزاران دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ملی بخاطر اینکه دانشجویان خوابگاه را تخلیه کنند از روز پنجشنبه۱۹مهر آب و برق و گاز خوابگاه را قطع کردند.

-عتراضات دانشجویان دانشگاه بیرجند ازطرف منصورغلامی بی پاسخ ماند
دانشجویان دانشگاه بیرجند نسبت به گرانی غذاها و همچنین بی کیفیتی غذا چندین روز است که اعتراض میکنند .
روز گذشته که منصورغلامی وزیر کابینه روحانی به این شهر سفر کرده بود برای پاسخ خواستن از غلامی مقابل سلف سرویس مرکزی دانشگاه بیرجند تجمع کردند
غلامی با شنیدن صدای دانشجویان به آنها وعده سرخرمن داد

۱۳۹۷/۷/۲۲-دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان نسبت به مشکلات فراوان منجمله مشکل انتخاب واحد؛ افت کیفیت غذا؛ کاهش سهمیه تکثیر؛ حذف کار دانشجویی ؛ کندی اینترنت؛ فضای سبز نامناسب، نداشتن بیمه خدمات درمانی تجمع اعتراضی کردند.

درتاریخ ۲۲مهر ۹۷ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران همزمان باحضور روحانی دردانشگاه تجمع اعتراضی کردند
دراین تجمع که تعداد زیادی از دانشجویان حضور داشتند خواهان مطالباتشان بودند

-یک دانشجوی دخترروبه روحانی: رئیس جمهور باید رودررو با دانشجویان بنشیند و صحبتهای آنها را بشنود
.
دانشجویان در اعتراض به نداشتن تریبون و عدم حضور تشکلهای دانشجویی در جلسه سخنرانی روحانی و برگزاری جلسه پشت درهای بسته؛ اعتراض داشتند.
– دانشجویان دوره دکتری دانشگاههای مختلف کشور در اعتراض به مشکل ارز دولتی در تهران تجمع کردند.

روز دوشنبه ۲۳ مهر۹۷دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج در اعتراض به حذف رشته مامایی و پرستاری، آن هم پس از یک هفته حضور در کلاس درس، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز ۲۳مهر۹۷ در حمایت از تحصن سراسری معلمان با تعطیلی برخی کلاس‌های عصر،
در لابی دانشکده تجمع کردند و شعار دادند:
« کلید دانشبنگاه دست توئه روحانی، اسم رمز ورودش شده امید درمانی»

دانشجویان در دستان خود پلاکاردهایی داشتند که برروی آن مطالباشتان را نوشتند:
معلم زندانی آزاد بایدگردد
جمع بندی اعتراضات دانشجویی.

-روز ۲۳مهرماه ۹۷ دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به فقر و تبعیض و پولیسازی آموزش و بازداشت یارانشان دست به تجمع و اعتراض زدند.
دانشجویان در دستان خود پلاکاردهایی داشتند که نام محمد شریفی مقدم درویش دانشجوی زندانی به چشم میخورد.

دانشجویان شعارهایی از قبیل “راه امیددرمانی/ دانشجوی زندانی”

-درروز ۲۳مهر ۹۷ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی باتجمع در محوطه دانشگاه حمایت و همبستگی خود را از تحصن سراسری معلمان اعلام کردند.

دانشجویان می گویند:
ما ظلم را برنمی‌تابیم، اتحاد را یافته‌ایم. زنجیرهایمان یکی است
روی پلاکاردهای آنان نوشته شده بود:
تامین صنفی معلمان را آزاد کنید.
-درروز ۲۳مهرماه۹۷ دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به پولی سازی دانشگاه ها درمقابل ساختمان مدیریت تحصن کردند.

-دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به مشکلاتی که تمامی آنها به بن بست رسیده است نامه ای برای صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان ارسال کرده اند.
آنها می گویند: کارد به استخوانمان رسیده است.

۱۳۹۷/۷/۲۴-اعتراض والدین دانشجویان پزشکی

اعتراض والدین دانشجویان پزشکی
اعتراض اولیای دانشجویان پزشکی نسبت به اجحافی که به دانشجویان پزشکی شده است
دراین کلیپ پدری فریاد می زند:
کیه داره این کارا را میکنه

-روز۲۴مهرماه۹۷ دانشجویان دانشگاه هنر تهران در حمایت از تحصن معلمان تجمع اعتراضی داشتند.

دانشجویان شعار می دادن: دانشجو معلم کارگر اتحاد اتحاد

تا معلم درحبس است در کلاسها بسته است

جمع بندی اعتراضات دانشجویی
دانشجوی زندانی آزاد باید
گردد
معلم زندانی آزاد باید گردد

-دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد تهران درروز۲۵مهر ۹۷ دراعتراض به علت اختلال روند پذیرش شان تجمع کردند.
دانشجویان می گویند:
پس از اینکه ثبت نام شده و شهریه از ما دریافت شد و همچنین کارت دانشجویی به دانشجویان ارائه شده است اکنون دانشگاه از پذیرش آنان ممانعت می کند.

-روز چهارشنبه ۲۵ مهر۹۷دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به برخی قوانین آموزشی در صحن دانشگاه تجمع اعتراضی و سپس راهپیمایی کردند.

-روز ۲۶مهرماه ۹۷ دانشجویان دانشگاه هرمزگان نسبت به کمبود امکانات دست به تجمع و اعتراض زدند
دانشجویان شعار میدادند:
دانشگاه دولتی امکانات امکانات

در تهران  روز شنبه۲۸ مهر ۹۷گروهی از دانشجویان دوره دکتری از دانشگاههای مختلف کشور برغم ادامه تهدیدات کمیته انظباطی، در اعتراض به عدم تامین ارز دولتی، در مقابل ساختمان وزارت علوم رژیم در تهران تجمع اعتراضی داشتند.

-روز دوشنبه ۳۰مهر۹۷ دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در تهران در اعتراض به کیفیت بسیار بد غذای سلف سرویس این دانشگاه تجمع اعتراضی کرده و شعار می دادند. آنها سینی های غذای شان را به نشانه اعتراض روی زمین چیده بودند.

-روز ۳۰مهر ۹۷
تعدادی از دانشجویان برای سومین روز متوالی درمقابل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظام دست به تجمع او اعتراض زدند.

-روز دوشنبه ۳۰ مهر۹۷ جمعی از دانشجویان دکترای غیرپزشکی در اعتراض به مشکلات شغلی خودشان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.

جمع بندی اعتراضات دانشجویی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید