جمع بندی اعتراضات دانشجویی آبان ۹۷ قریب به ۵۰ اعتراض در سراسر کشور

0
802

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱-جمع بندی اعتراضات دانشجویی آبان ۹۷ قریب به ۵۰ اعتراض در سراسر کشور

جمع بندی اعتراضات دانشجویی آبان ۹۷ قریب به ۵۰ اعتراض در سراسر کشور
بیش از ۵۰اعتراض دانشجویی درسراسر کشور فقط در آبانماه ۹۷
اساسی ترین اعتراضات دانشجویان در آبانماه اعتراض نسبت به بلاتکلیفی داوطلبان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد بود که نزدیک به ۲۲هزار دانشجو ازکلاسهای درس بازمانده و به آنهاگفته شد که نمیتوانید درس بخوانید وبا وجودیکه دانشجویان هزینه کرده بودند وشهریه پرداخته و الزامات کارشان را تهیه کرده بودند اما از ادامه تحصیل بازماندند دانشجویان از روز دوم آبانماه مقابل مجلس شروع به تجمع کردند تا به خواسته هایشان پاسخ داده شود.

مشکلات دانشجویان

جمع بندی اعتراضات دانشجویی آبان ۹۷
دانشجویان دانشگاه امیرکبیردراول آبان ۹۷ نسبت به حذف غذا وبی کیفیتی آن تجمع کردند.
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه از کیفیت بد غذا شاکی شده و ظروفشان را درمحوطه دانشگاه چیدند.
دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه در ۲آبان ۹۷نسبت به برنامه ریزی های آموزشی اعتراض کردند.
دانشجویان دکترای غیرپزشکی در۲ آبان ۹۷ مقابل مجلس تجمع کرده و به بی عملی اعتراض داشتند.
درتاریخ ۵آبان ۹۷ حراست دانشگاه پیام نور تبریز از ورود دانشجویان به دانشگاه جلوگیری کرد که منجر به اعتراض دانشجویان شد.
در۵آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل نسبت به کارشکنی های کارگزاران دانشگاه مبادرت به امضا گیری از ۱۴۰۰دانشجوکردند اما رئیس دانشگاه به دانشجویان گفته بود اگر دلم بخواهد تفاهم نامه را پاره خواهم کرد این اعتراضات تا چند روز ادامه داشت تا کارگزاران دانشگاه پذیرفتند که با دانشجویان نشست پاسخ و پرسش برگزار کنند.
دانشجویان دانشگاه آزاد تهران-مرکز در۶آبان ۹۷ اعتراض به زیر گرفتن یک دختر دانشجو توسط نیروی انتطامی اعتراضات گسترده ای داشتند که منجر به دستگیری ۴دانشجو شد.
دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در۶آبان ۹۷به علت عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه به کمبودهای دانشجویان خواستار استعفا و برکناری معاون دانشگاه شدند.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در۷آبان ۹۷دراعتراض به پولی سازی؛نامه ای به رییس دانشگاه نوشتند: کارد به استخوانمان رسیده است وخواستار رسیدگی به کمبودهای دانشگاه شدند.
دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین در اعتراض به عدم پاسخگویی به معضلاتشان در ۱۰آبان ۹۷برای هیئت امنای دانشگاه نوشتند: کارد را بیش از این به استخوان نرسانید که دیگر اجازه نخواهیم داد.
دانشجویان دانشگاه نوشیروانی در۱۰آبان ۹۷ شعارداده و گفتند :
آموزش رایگان حق مسلم ماست
در۱۲آبان ۹۷ دانشجویان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد مقابل مجلس و ساختمان مرکزی دانشگاه تجمع اعتراضی کردند.
در۱۳آبان ۹۷داوطلبان معترض علوم پزشکی نسبت به لغو ثبت نامشان مقابل مجلس تجمع اعتراضی کردند.
در ۱۶آبان ۹۷ دانشجویان ذخیره دانشگاه آزاد میبد مقابل مجلس تجمع اعتراضی کردند.
در۱۹آبان ۹۷ ده ها نفر از داوطلبین علوم پزشی نسبت به تبعیض دانشگاه آزاد مقابل مجلس تجمع اعتراضی شان را ادامه دادند.
در ۲۰آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه بیرجند نسبت به تبعیض جنسیتی در دانشگاه اعتراض کردند.
در ۲۱آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کشتار کولبران اعتراض کردند.
درتاریخ ۲۳آبان ۹۷ شوراهای صنفی دانشگاه های سراسر کشور از تحصن معلمان حمایت کردند.
در۲۳آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه ای به هییت امنای دانشگاه درخصوص کاهش سنوات دانشجویی اعتراضاتشان را اعلام داشتند.
در تاریخ ۲۳ آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه آزاد رباط کریم که سقف کلاسهایشان روی سرشان ریخته شده بود اعتراض کردند.
درتاریخ ۲۵آبان ۹۷ دانشجویان خوابگاه امیرالمومنین اراک به عدم تعویض فیلترهای آب اعتراض کردند.
درتاریخ ۲۶آبان ۹۷ داوطلبان علوم پزشکی در اعتراض به هزینه هایی که کرده اند اما از دانشگاه اخراج شدند خواستار رسیدگی شدند.
درحمایت از تحصن کارگران هفت تپه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران تحصن کردند و روی پلاکاردهایشان نوشتند:
جنبش دانشجوی پشت کارگران هفته تپه ایستاده است.

جمع بندی اعتراضات دانشجویی آبان ۹۷
۲۹آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل دراعتراض به پاسخ «نه« کارگزاران دانشگاه تحصن کردندو دربیانیه خود نوشتند:
ما دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی نوشیروانی اعلام می‌داریم که تا به دست آوردن مطالبات برحق و کاملا صنفی خود دست از اعتراض و مطالبه گری نخواهیم کشید و اقدامات غیر انسانی آنان هیچ خللی در اراده ی ما بر ادامه ی تحصن و اعتراض خود ایجاد نمی‌کند.
۲۹ آبان حمایت دانشجویان دانشگاه های تهران؛ علامه طباطبایی؛ چمران اهواز و بسیار دانشگاه های کشور از اعتصاب و تحصن کارگران نیشکر هفت تپه اهواز.
دانشجویان شعار دادند فرزندکارگرانیم و درکنارشان ایستادیم.
در۲۹آبان ۰۷دانشجویان دانشگاه خیام مشهد به پایین بودن سطح بهداشت تجمع اعتراضی کردند.
۳۰آبان تشکر کارگران هفت تپه از دانشجویان دانشگاه تهران و کلیه دانشگاههای حمایت کننده از تحصنشان.

قابل توجه است که حرکتهای دانشجویی نسبت به سال گذشته درهمین هنگام نشان از اعتلا و جهشی کیفی در نقش دانشجویان نسبت به معضلات اجتماعی و اقتصادی جامعه چشمگیر داشته است و جنبش دانشجویی نقش خود را در دفاع از زحمتکشان ایفا می کند.
حمایت دانشجویان از کارگران هفت تپه و زحمتکشان بذر امید و انگیزه ای برای کارگران است که زیر بار فشارهای اقتصادی و اجتماعی له شده اند و اکنون بپا خواسته اند.

جمع بندی اعتراضات دانشجویی آبان ۹۷
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید