جمع بندی اعتراضات دانشجویان درشهریورماه ۹۷

0
568
جمع بندی اعتراضات دانشجویان
جمع بندی اعتراضات دانشجویان درشهریورماه ۹۷

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۱۴-جمع بندی اعتراضات دانشجویان درشهریورماه ۹۷

جمع بندی اعتراضات دانشجویان درشهریورماه ۹۷
قبل ازشروع سال تحصیلی جدید دانشجویان اعتراضاتشان را شروع کردند و ازسوم شهریور ۹۷ نسبت به شهریه های زورکی برای دروس جبرانی در دانشگاه تهران سلسله اعتراضات وتجمعات برگزارشد.
همچنین دانشجویان در تهران د راعتراض به حذف ارز دانشجویی و گرانی آزمون آیتلس (سامانه جهانی ارزیابی زبان انگلیسی)
چندین بار مقابل بانک مرکزی تجمع داشتند.
درروز ۱۴شهریور سال جاری؛ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه زنجان از اینکه خوابگاهشان به مکان اداری تبدیل شده است دست به اعتراض و تجمع زدند
در این تجمع که تعدادی زیادی از دانشجویان رشته های مختلف پزشکی حضور داشتند خواستار رسیدگی مسئولان و عدم جابجایی آنان به خوابگاه جدید دانشگاه شدند درروز ۲۶ و۲۷ شهریور نیز دانشجویان دانشگاه ملی (بهشتی ) برای جلوگیری از تخلیه خوابگاه ادامه داشت.
درروز ۲۶شهریور ۹۷ خوابگاه ملاصداری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشگی دانشگاه بهشتی (ملی سابق) که قراربود تخلیه شود با مقاومت دانشجویان روبرو شد. و دانشجویان مانع تخلیه این خوابگاه شدند.
و این درحال بود که ماموران حراست دانشگاه نیز حضور داشتند.

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ملی تهران در اعتراض به انتقال دانشجویان خارجی به این دانشگاه و مشکلات صنفی و مالی
دانشجویان دانشگاه هرمزگان در اعتراض به مسائل رفاهی و کیفیت سرویس ایاب و ذهاب درپارکینگ دانشگاه دست به تجمع زدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید