جمعی کثیر از اساتید و دانشجویان استان گلستان ازقیام های سراسری حمایت کردند

0
444
جمعی کثیر از اساتید
جمعی کثیر از اساتید و دانشجویان استان گلستان ازقیام های سراسری حمایت کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۲-جمعی کثیر از اساتید و دانشجویان استان گلستان ازقیام های سراسری حمایت کردند

جمعی کثیر از اساتید و دانشجویان استان گلستان ازقیام های سراسری حمایت کردند
درود برفرزندان وطنم…
که هریک ازشما شیرمردان باغیرت ایرانی، به جهانیان نشان دادید ایران را به مانند گذشته باید با جوانان و دلاورانش بشناسند. که یک وجب از خاک خودرا به هیچ دشمنی نداده و اینک بار دیگری که دشمن ازخودمان است و به نیت خیرخواهی مال و جانمان را چپاول، شعورمان را به سخره گرفته؛ اجازه نخواهند داد بیشترازاین مملکت را به قهقرا بکشند. وبه بهانه امنیت،جوانان آزادی خواهمان را پرپر کنندو دم از آزادی بیان بزنند!!!!
اینک زمان آن فرارسیده بازهم به میدان آمده برای وطن- شرف از دست رفته مان بجنگیم. وبا شعار”میمیریم ایران رو پس میگیریم” لرزه برتن این مزدوران به ظاهر متمدن افکنیم و غیرت،اقتدار،همبستگی و اتحادمان را به خودشان و دست نشانده هایشان نشان دهیم.
جمعی کثیری از اساتید و دانشجویان استان گلستان
و در آخر همه باهم سوگند یاد میکنیم که برای آزادی وطن مان از هیچ خونخوار به ظاهر انسان نمیگذریم و روز حساب نزدیک است…..
هموطن بیدار شو
بیدار شو هموطن
ما قشر دانشجو که قرار است اینده ی این مملکت را بسازیم اکنون به دادخواهی عدالت امده ایم
کیست که ما را یاری دهد
باورت دارم خواهرم
تکیه گاهمی برادرم
من به پشتیبانی تو ایمان دارم که اکنون با صدای رسا حقم را از سلطه جویان دادخواهی میکنم
حق من حق توست حق من حق ماست
که باید از ناعدالتی ها گرفته شود
و ما میتوانیم
میتوانیم حق را به حقدار رسانیم
اگر من ماشود
اری مامیتوانیم
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید