جمعی از فرهنگیان بازنشسته استان یزد درحمایت از قیام سراسری بیانه ای صادرکردند

0
627
جمعی از فرهنگیان بازنشسته
جمعی از فرهنگیان بازنشسته استان یزد درحمایت از قیام سراسری بیانه ای صادرکردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۳-جمعی از فرهنگیان بازنشسته استان یزد درحمایت از قیام سراسری بیانه ای صادرکردند

جمعی از فرهنگیان بازنشسته استان یزد درحمایت از قیام سراسری بیانه ای صادرکردند

هر روز می شنویم که صدها نفر از کار بی کار می شوند و شب با شرمندگی پیش خانواده بازمی گردند. چه کودکانی را با چشمان خود کنار خیابان دیده ایم که برای دو قران پول، آدم هارا وزن می کنند و دریغ از آن روزی که مامور شهرداری حتی به ترازو آن طفل معصوم نیز رحم نکرد.

چه جوان هایی که با شب و روز تلاش هیچ امیدی برای آینده خود ندارند و نظامی که با یک دست، سرکوب می کند و با دستی دیگر، دستگیر.

 نه جایی برای تفکر مانده است و نه جایی برای زندگی.

قطره قطره سرمایه های ملی به جیب آقازاده ها می رود دیگر رقم های  اختلاس  هایشان در ماشین حساب نیز جا نمی شود.

 مابازنشستگان فرهنگی که عمری را در خدمت به ملت ایران سپری کرده و اینک در منتهای فقر و تنگدستی با مستمری ناچیز به حیات خود ادامه می دهیم ، بدینوسیله همدلی و همراهی خودمان را با اعتراضات مردم ایران اعلام داشته و تاکید می نمائیم که تا تحقق خواسته های برحق مردم که آزادی و عدالت اجتماعی و… میباشد و تا کوتاه شدن دست کسانی که حق همه مردم ایران را پایمال کرده اندبا شما همراه و همدل خواهیم بود. ا                                                                                               از طرف بازنشتگان فرهنگی به شما ملت ایران می گویم: زمان آن رسیده است این گرد و غبار را از تنه پرقوت ایران بروبیم و ندای آزادی سردهیم. کوه ها در برابر همت ما قد خم می کنند…                                                                                                                                        جمعی از بازنشتگان فرهنگی استان یزد … دیماه ۱۳۹۶

  جمعی از فرهنگیان بازنشسته استان یزد درحمایت از قیام سراسری بیانه ای صادرکردند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید