جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به پیگرد نماینده شوراهای صنفی دانشگاه ه تجمع اعتراضی کردند

0
566
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به پیگرد نماینده شوراهای صنفی دانشگاه ه تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۹-جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به پیگرد نماینده شوراهای صنفی دانشگاه ه تجمع اعتراضی کردند

جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به پیگرد نماینده شوراهای صنفی دانشگاه ه تجمع اعتراضی کردند
درروز ۹ اسفند ۹۷ عده ای از دانشجویان دانشگاه تهران مقابل ساختمان کمیته انظباطی دانشگاه تهران (ساختمان فولاد) در اعتراض به پرونده سازی علیه دانشجویان تجمع کردند.
ماوقع این بودکه:از تاریخ ۹دیماه ۹۷ تا ۲۷ بهمن ۹۷ برای یکی از دانشجویان احضاریه آمده است.

در انتخابات شورای صنفی امسال به علت ورود تشکل‌های سیاسی به انتخابات شورای صنفی، تنها یک دانشجو با اتهام واهی اختلال در روند، احضار شد و این پیگیری دائم برای کشاندن دانشجویی به کمیته انضباطی بدون داشتن مدارک مبنی بر ایجاد اختلال، تنها از برخورد شخصی دانشگاه و همدستی با تشکل های وابسته حکایت می کند. در این بین روند کاملاً غیرقانونی کمیته انضباطی که خود را مدعی به اجرای قانون می داند در این مورد قابل تامل است.

اکنون با بحثهای فراوانی که شده و اعتراض دانشجویان به قانون شکنی و سنگ اندازی ؛در تشکیل شوراهای صنفی با آقای ملی دبیر کمیته انضباطی توافق شدکه پرونده به شورای نظارت ارجاع شود .
اما واقعیت این است که محدود کردن دانشجویان و محکوم کردن آنان به هرشکل مفهومی به جز محدود کردن آنان درجهت اعتراض به کمبودها و معضلات و مشکلاتی است که دانشجویان با آن چنگ درچنگ هستند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید