جمعی ازپرستاران استان گلستان به آزادی زندانیان قیام سراسری فراخوان دادند

0
609
جمعی ازپرستاران استان گلستان
جمعی ازپرستاران استان گلستان به آزادی زندانیان قیام سراسری فراخوان دادند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۸-جمعی ازپرستاران استان گلستان به آزادی زندانیان قیام سراسری فراخوان دادند

فرا خوان به آزادی زندانیان قیام سراسری
مردم بجان آمده از تبعیض وغارت وچپاول ، در حالی که حقوق ازدست رفته خود را در قیام دی ماه طلب میکردند ، مورد خشونت نیروهای رژیم با گاز اشک آور وسایر ابزار سرکوب قرار گرفتند ، گفته میشود ۸۰۰۰نفر در جریان اعتراضات دستگیر شده اند ، بطور مرتب اخباری میرسد که بازداشت شدگان در اثر شکنجه کشته شده اند و این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی ادعا میکنند که زندانیان در زندان دست بخودکشی زده اند ، چگونه است که افرادی که تا بحال شرایط عادی زندگی خود را میگذرانیده اند ، اکنون در زندان دست به خودکشی میزنند ؟ راستی در زندان ها وسیاه چالهای رژیم چه بر سر فرزندان این میهن می آورند؟ سازمان ملل وسایر نهاد های حقوق بشری به این مسائل اشراف و آگاهی دارند؟ آیا راه سکوت ومماشات در پیش گرفته یا ناتوان از حسابرسی از این رژیم سرکوبگر هستند ؟ سکوت جامعه بین المللی در قبال حوادث جاری در ایران آخوند زده ، دست رژیم را برای اعمال سرکوب های بیشتر باز میگذارد.
اصل مسئولیت حفاظت که در سال ۲۰۰۵ در مجمع عمومی به تصویب جامعه جهانی رسید ، چه شد؟ مگر این اصل به جامعه جهانی این اجازه را نداده که در قبال نقض حقوق بشر در حاکمیت های سرکوبگر وخونریز ، از آنان حسابرسی کند؟ مگر تصریح نمیکند که حقوق وارزشهای انسانی فراتر از اعمال حاکمیت دیکتاتور هاست ، وجامعه بشری مسئولیت حفاظت از حقوق شهروندان ، در همه جهان را دارد؟ بدین وسیله از تمام ارگان های بین المللی وحقوق بشری خواستاریم هر چه سریعتر نسبت به آزادی همه زندانیان سیاسی ، بخصوص بازداشت شدگان قیام سراسری اقدام جدی بر طبق کنوانسیون ها وقوانین بین المللی به عمل آورده چون جان آنها در خطر است وبیم قتل انها میرود. در ضمن این نکته را باید یاد آوری کرد که این رژیم در کارنامه قریب به چهل ساله خود اعدام ۱۲۰۰۰۰ نفر وقتل عام بیش از سی هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را بهمراه دارد.
جمعی از پرستاران استان گلستان – ۵بهمن ۹۶

جمعی ازپرستاران استان گلستان به آزادی زندانیان قیام سراسری فراخوان دادند
جمعی ازپرستاران استان گلستان به آزادی زندانیان قیام سراسری فراخوان دادند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید