جشن دی‌گان درفرهنگ ایران باستان روزی که خورشید دوباره متولد میشود

0
837
جشن دی‌گان درفرهنگ ایران
جشن دی‌گان درفرهنگ ایران باستان روزی که خورشید دوباره متولد میشود

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱-جشن دی‌گان درفرهنگ ایران باستان روزی که خورشید دوباره متولد میشود
از روز ۲۵ آذر جشن دی گان در ایران باستان برگزار می شود اکنون نیز زرتشیان در یکی از روزهای ماه دی یا گاها همه دی را جشن می گیرند .
بنابراین جشن دیگان برابر است با یکی از این روزها درماه دی، که دوم، نهم، و هفدهم در تقویم خورشیدی است
به‌زعم ایرانیان باستان، روز تولد دوباره خورشید، پس از بلند ترین شب سال بوده است.
ایرانیان باستان با نگرانی از طولانی بودن شب و ترس از باز نیامدن خورشید، تا سپیده‌دم در کنار یکدیگر بیدار می نشستند و خود را سرگرم می کردند تا اندوه ظلمت را فراموش کنند.
روز پس از آن شب، یکم دی ماه را که خورروز و دی‌گان می‌خواندند به استراحت می‌پرداختند و تعطیل عمومی بود .
در این روز، جنگ کردن و خونریزی ، شکار ، و حتی کشتن گوسفند و مرغ هم ممنوع بود.
جشن دی‌گان درفرهنگ ایران باستان روزی که خورشید دوباره متولد میشود

جشن دی‌گان درفرهنگ ایران باستان روزی که خورشید دوباره متولد میشود

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید