جای دانشجو زندان نیست دانشجویان را آزاد کنید

0
387

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۵-جای دانشجو زندان نیست دانشجویان را آزاد کنید

جای دانشجو زندان نیست دانشجویان را آزاد کنید

درروز یازدهم اردیبهشت ده ها دانشجو مقابل مجلس نظام دستگیرشدند این دانشجویان درحمایت از کارگران در روزجهانی کارگر تجمع کرده و روی خواسته های به حق کارگران انگشت گذاشتند اما نیروهای سرکوبگر دریک آماده سازی ازقبل و زمینه چینی به این تجمع آرام حمله کرده و ده ها تن از معلمان دانشجویان و کارگران را بازداشت کردند و بلافاصله به زندان اوین؛ فشافویه و قرچک منتقل نمودند.
اما علت این هول وهراس چیست؟

اساسا حملات روز کارگر به کارگران و دانشجویان و روز بعد به معلمان و دستگیریهای آن وضعیت به شدت لرزان رژیم را نشان میدهد.
واقعیت این است که جنس تظاهرات اقشار مختلف مردم فرق کرده و و هم معنای شعارها با قبل فرق میکند.
چرا که الان رویارویی رژیم با آمریکا به نقطه ای رسیده که خامنه ای که میگفت جنگ نمی شود و مذاکره نمیکنیم ظریف را با خفت و خواری برای مذاکره فرستاد که البته با خفت تمام ظریف اردنگی خورده وبرگشت.

بنابراین دستگیری گسترده دانشجویان نشان ازهراس زیاد نظام از قیامها دارد.
اما دانشجویان باید سکوت نکرده و به اعتراضات خود ادامه دهند و بدانند دستگیری های دانشجویان درشرایط کنونی نشان ازضعف و وحشت و ازموضع ذلت است. دوران سرنگونی شتابان در راه است. باید با اعتراضات نشان دهیم که جای دانشجو زندان نیست.

فراخوان به آزادی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید