جایگاه قیام دانشجویی ۱۸تیر۱۳۷۸در جنبش دانشجویی ایران

0
637
جنبش دانشجویی ایران
جایگاه قیام دانشجویی ۱۸تیر۱۳۷۸در جنبش دانشجویی ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۷-جایگاه قیام دانشجویی ۱۸تیر۱۳۷۸در جنبش دانشجویی ایران

قیام دانشجویی ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ از چنان جایگاهی در تاریخ جنبش دانشجویی ایران و جنبش‌های آزادی خواهانه ایرانیان در تاریخ معاصر برخوردار شده است که با گذشت سال‌ها از آن واقعه همچنان ابعاد مختلفی از آن مورد بحث قرار می‌گیرد.

اکنون ۱۹سال پس از قیام دانشجویی تیرماه سال ۱۳۷۸شاهد بلوغ انقلاب وقیامی شده ایم که درسال ۷۸ در دانشگاه تهران جرقه های آن زده شد و دانشجویان آگاه ومبارز ایران زمین باردیگر نشان دادند که دانشگاه های ایران نه مرده ونه خاکسترشده است .
استمرار وامتداد آن در قیام ۸۸ اوج گرفت وشکوفا شد وبازهم دانشجویان قیمت آزادی را باخون خود پرداختند؛
واکنون با قیام سراسری دیماه ۹۶ و اعتراضات گسترده دانشجویی در مورداحکام سنگین قضایی صادرشده تکوین یافته است .

هرچند که نظام قرون وسطایی و واپسگرا درطی این چهل سال تلاش کرد که دانشگاه را تسخیر کند؛ اما
قیام هیجده تیر، تمامی تلاشهای شیادانه خاتمی در جهت طرح فریبکارانه اصلاحات را نقش بر آب کرد و ماهیت او را به همه نشان داد.
و حالادر قیام دیماه ۹۶ این دانشجویان بودد که مهرباطلی به اداهای اصلاح طلبانه خاتمی زدند و
خروشیدند : اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا.

فازاول قیام ۷۸
فازاول قیام دانشجویی ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ با اعتراض دانشجویان به بسته شدن روزنامه سلام و تجمع خودجوش دانشجویان در کوی دانشگاه تهران آغاز شد.

حمله به کوی دانشگاه تهران درتیر۱۸ماه ۷۸
تجمع دانشجویان و سپس حمله ناجوانمردانه نیروهای لباس شخصی وابسته به حکومت و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه نقطه شروع اتفاقات ۱۸ تیرماه ۷۸ است.
رهبران قیام ۱۸تیر۷۸ چه کسانی بودند؟
رهبران قیام ۱۸ تیرماه ۷۸، هزاران دانشجو و مردم معترضی بودند که در خیابان های تهران و تبریز اساس حکومت ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «قاتلین فروهر، زیرعبای رهبر» سر دادند و سقف مطالباتشان نه برکناری رییس پلیس و حضور خاتمی در کوی دانشگاه، بلکه تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری دینی در ایران بود.
از میان این خیل خروشان چهره‌هایی که فعالیت تشکیلاتی داشته و برای ماموران امنیتی و قضایی شناخته شده بودند و بعد‌ها با احکام سنگین زندان و محرومیت از تحصیل مواجه شدند، به طور طبیعی در جایگاه سمبل و نماد آن قیام ضد استبدادی و آزادی خواهانه قرار گرفتند.
رمز ماندگاری ۱۸ تیر ماه ؛ فراگیر و مردمی شدن آن و شکسته شدن هیمنه ولایت فقیه بود.

دو روز پس از آن حمله‌های مغول‌وار مزدوران رژیم به دانشگاه، به‌دستور وزیر کشور خاتمی، نیروهای سرکوبگر رژیم به‌روی یک صدهزار تظاهر‌کننده آتش گشودند و خود خاتمی در روز ۲۲تیر ۷۸ دستور سرکوب دانشجویان و تظاهرکنندگان را داد و با بیشرمی گفت ‌که :
«باید در مقابل آنها ایستاد و ما هم می‌ایستیم،».

قیام ۱۸تیرسال۷۸، به آخوندها نشان داد که دانشگاه، برغم همه تصفیه ها و سرکوبیها، بعنوان فعالترین مدافع مقاومت ایران زنده است.

جایگاه قیام دانشجویی ۱۸تیر۱۳۷۸در جنبش دانشجویی ایران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید