تکمیلی ـ اخبار کرمانشاه جوانان کرمانشاهی تابلوی بسیج ضد مردمی را پایین کشیدند

0
701

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۸-تکمیلی ـ اخبار کرمانشاه جوانان کرمانشاهی تابلوی بسیج ضد مردمی را پایین کشیدند
درادامه تظاهرات گسترده مردم کرمانشاه در ۸ دیماه ۹۶ مردم اقدام به پایین کشیدن تابلوی بسیج کردند
عده ای از جوانان باپرتاب سنگ بسوی نیروهای سرکوبگر وضدشورش خشم خود را نسبت به این حاکمیت و ظلم وستمی که برمردم روا شده را نشان میدهند
شعارهای امروز مردم کرمانشاه
شعارها هرچه کوبنده تر شد:
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو
نترسید نترسید نترسید نترسید
این تظاهرات درپی اعتراضات گسترده مردم مشهد در روز ۷ دیماه میباشد
تکمیلی ـ اخبار کرمانشاه جوانان کرمانشاهی تابلوی بسیج ضد مردمی را پایین کشیدند

درپی تظاهرات بزرگ مردم مشهد درروز ۷ دیماه ۹۶ مردم قهرمان کرمانشاه درهمبستگی از این تظاهرات برای تجمع درمیدان آزادی فراخوان دادند شایان ذکر است که ازقبل نیز برای حمایت اززلزله زدگان برای روز ۸ دی اعلام تجمع کرده بودند
مردم کرمانشاه با شعاریا مرگ یا آزادی همبستگی خود را ازمردم مشهد اعلام کردند

حکام تهران ؛ در وحشت از گسترش و استمرار خیزش و قیام مردمی در شهرهای مختلف؛ از صبح امروز جمعه ۸ دی ماه؛ اقدام به مستقر کردن نیروهای گارد ضدشورش خود در خیابانهای تهران و کرمان نموده است.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید