زنان ایران از نخستین  هفته های حاکمیت خمینی به حجاب اجباری اعتراض کردند

0
1145
 زنان ایران
 زنان ایران از نخستین  هفته های حاکمیت خمینی به حجاب اجباری اعتراض کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۶- زنان ایران از نخستین  هفته های حاکمیت خمینی به حجاب اجباری اعتراض کردند.

«تکرار میکنیم نه به حجاب اجباری »

عرصه فراگیر دیگر در اعمال خشونت و اجبار در ایران، حجاب اجباری است.

 زنان ایران از نخستین  هفته های حاکمیت خمینی به حجاب اجباری اعتراض کردند.

در همان  روزها زنان مجاهد نیز فعالانه در تظاهرات علیه حجاب اجباری شرکت داشتند.

روحانی در کتاب خاطرات خود اعتراف کرده که خودش،  به عنوان نماینده خمینی در اداره سیاسی-ایدئولوژیک ارتش،  مبتکر تحمیل حجاب اجباری در ادارات ارتش بوده و شخصا در تمام این  ادارات حاضر شده و حجاب را اجباری کرده است.

   همچنین  سلسله یی از قوانین  وضع شده که آزادی فردی و اجتماعی را از زن ایرانی سلب  میکند.

 چند نهاد ویژه سرکوب تأسیس  کرده اند که کارشان مقابله با بدحجابی است.

 مطابق  گزارشهای رسمی، مأموران تنها در عرض یک سال با سه میلیون و ۶۰۰ هزار به اصطلاح «بدحجاب» در  خیابانها برخورد  کرده و ۱۸هزار نفر را به دادگاه  کشانده اند.

در  واقع،  آنها، ایران را به زندان بزرگ زنان تبدیل  کرده اند  .

دو سال پیش افراط گرایان ، به صورت شماری از زنان در اصفهان اسید پاشیدند و هنوز که هنوز است دخترانی مثل سهیلا و ندا و سارا از آن جراحت  میسوزند و زجر  میکشند.

درد  آنها در حقیقت نمود دردها و مصائب زن ایرانی است.

  به همین دلیل ما باز هم  میگوییم: زن ایرانی باید آزاد باشد!

باید خودش انتخاب کند که چه  عقیده یی داشته  باشد، چه بپوشد، و چگونه زندگی کند.

 و تکرار  میکنیم که نه به حجاب اجباری

تحمیل حجاب به‌زنان، وسیله اختناق و سد کردن راه زنان بوده است و نه چیز دیگر

 اصلی ترین مساله اینکه چرا حکومت ایران حجاب را اجباری کرد؟

چرااین ابتدایی‌ترین حقوق زنان را از آن‌ها سلب کرده‌است ؟

حکام تهران می گویند حجاب اجباری ؛ مطابق دستور اسلام است

در حالی‌که روی آوردن به‌دین، بر اساس انتخاب آزادانه و داوطلبانه هر فرد است.

 در قرآن آمده است: لااکراه فی‌الدین. پس هر چیزی که از روی تحمیل و زور باشد، بر خلاف اسلام حقیقی است.

می‌خواهد دین اجباری باشد یا حجاب اجباری.

حجاب اجباری برضد اسلام است، برای به‌بند‌کشیدن زنان است،

اما واقعیت چیست ؟

واقعیت این است که تحمیل حجاب به زنان ؛وسیله ای برای اختناق و سدکردن راه زنان است

بنابراین تاریخچه ۳۹ساله درایران تاریخچه ای بسیار سیاه است زیرا که زن ایرانی فقط سرکوب شده است ؛

اما اینک زن ایرانی می خواهد با این قیامها صفحه تاریک را ازتاریخ ایران ورق بزند

 پس قیام ایران تنها یک قیام سیاسی نیست بلکه قیامی علیه بنیادگرایی است و این طلوعی تازه می باشد

طلوعی نو برای ایران و جهان

 یکی از عرصه های اعمال خشونت و اجبار درایران حجاب اجباری است

بنابراین شعار زن مترقی ومتعهد ایرانی این است :

 نه به حجاب اجباری

نه به دین اجباری

نه به حکومت اجباری

محور زن ستیزی ؛ سرکوبی ؛علیه تمامیت جامعه ایران است و درنتیجه بقای این حکومت نیز آبشخورش زن ستیزی است .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید