توهین و تحقیردانشجویان در دانشگاه اراک

0
583
توهین و تحقیردانشجویان در دانشگاه اراک
توهین و تحقیردانشجویان در دانشگاه اراک

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۵-توهین و تحقیردانشجویان در دانشگاه اراک

توهین و تحقیردانشجویان در دانشگاه اراک
دانشجویان و خانواده هایشان می گویند: آقای رئیس دانشگاه هوای دانشجوها را داشته باشید بخصوص سال اولی ها
این خوابگاه ها را تحت نظارت بگیرید
هزینه پانصد وپنجاه هزار تومان برای خوابگاه یک دانشجو خیلی سنگین است
برخورد توهین آمیزبعضی از اساتید با دانشجویان و تحقیرشان نوعی آزار روانی است بادانشجویان برخورد سربازخانه ای و سرکوبگرانه می شود که نه تنها پیشرو نیست بلکه مانع حرکت روبه جلوی دانشجویان می شود!
علت پایین آمدن نمره دانشجو تنها به کودنی دانشجو بر نمی گردد بلکه آزار روانی و ارائه روشهای غیر استاندارد است که دانشجویان افت تحصیلی دارند!دانشجو وجوانی که در این وضعیت وانفسای جامعه ازنظر اعتیاد و هزینه های کشنده معیشت به شما روی آورده او را با دوجلسه غیبت معمولی تهدید به ساقط شدن درس وعلمش میکنید
بایستی به دانشجو کمک کنید و او را از نظر علمی امتحان کنید ویادش دهید نه تهدید….شاید همین عوامل تاثیر در کاهش شکوفایی و شدید مقالات علمی دانشگاه صنعتی اراک است.
لطفا دلسوزانه و استاندارد با دانشجویان برخورد کنید نه نگاه از بالا به پایین و تحقیر کننده ویرانگر است.سرنوشت دانشجو و دانشگاه به هم گره خورده است و به جلو بردن دانشجو به جلو بردن کشور است.
گفتنی است که شیوه های قرون وسطایی و برخوردهای عقب مانده با دانشجویان در دانشگاه ها نشان از نگرش و دیدگاه ارتجاعی
آخوندهای حاکم بر ایران است.

توهین دانشجویان یزدی

خروش آذر

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید