توطئه تروردکتر مصدق شکست خورد

0
523
توطئه تروردکتر مصدق
توطئه تروردکتر مصدق شکست خورد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۹-توطئه تروردکتر مصدق شکست خورد

توطئه تروردکتر مصدق شکست خورد
دردوران نخست وزیری دکتر مصدق توطئه های استعماری و ارتجاعی زیادی علیه دولت مردمی پیشوای مردم ایران طرح ریزی شد که یکی از آنان کودتای نهم اسفند سال ۱۳۳۱بود .
شاه دریک تصمیم ساختگی خروج از کشور بود . از این رو مصدق در کاخ شاه حضور داشت . در این بین بهبهانی که یک آخوند درباری بود به اوباش دستور داد که مقابل دربار شاه رفته و به دکتر مصدق حمله کنند ؛ اما مصدق با اطلاع قبلی از این حرکت ناجوانمردانه ؛ موفق شد به سلامت از کاخ شاه خارج شود و از خطر ترور جان سالم بدر برد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید