تنها راه حل دانشجویان ایرانی برای رسیدن به خواسته های صنفی وسیاسی چیست ؟

0
689
تنها راه حل دانشجویان ایرانی
تنها راه حل دانشجویان ایرانی برای رسیدن به خواسته های صنفی وسیاسی چیست ؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۳۰-تنها راه حل دانشجویان ایرانی برای رسیدن به خواسته های صنفی وسیاسی چیست ؟

واقعیت این است که خواسته های صنفی وسیاسی مطلقا جدای ازهم نیست زیرا که مشکلات صنفی که درهرجامعه ای ایجاد می شود
بی شک زاییده سیاستهای غلط حاکمیتی است که منجر به بروز کمبودهای صنفی می شود.
دانشگاه هانیز خارج از این دایره نیستند زیرا قشری ازاقشار اجتماعی اند که برای کسب علم ودانش بیشتر به دانشگاه راه یافته اند
دانشجویان ایرانی درطی سالیان همواره اعتراضاتی در زمینه کمبودهای صنفی در دانشگاه ها داشته اند.:
عادی ترین آنان عبارت هستند:
از معضلات امور رفاهی،
تغذیه و اسکان.
به عنوان مثال کیفیت پایین غذا،
عدم اختصاص خوابگاه به دانشجویان،
وضعیت نامناسب خوابگاه ها،
مشکلات ایاب و ذهاب
اینها همه ازاولیه ترین حق هر دانشجوست .

اما چرا هربار به نوعی مورد سرکوب و یا احضار و تهدید و ارعاب قرار میگیرند؟
بطورواقع دانشجویان دانشگاه های ایران مشکلات بسیار جدی در امورصنفی دارند
دانشجویان دانشگاه های غیردولتی که بخش وسیع تری از جامعه دانشجویان را تشکیل می دهند، هزینه های بسیار زیادی را علاوه بر هزینه تحصیل، باید به تهیه غذا با قیمت های آزاد اختصاص بدهند
اتفاقا بایستی دانشجویان از همین حقوق اولیه و محرز خودشان ابتدا دفاع کنند که بعد بتوانندبه سایر مواردبرسند.
چون همین ها را هم حکومت در حق دانشجویان ادا نمیکند.
همچنین وضعیت خوابگاههای دانشگاه های ایران بسیار اسفناک تراز تغذیه می باشد .
چندی پیش یک دانشجوی شهرستانی را بدلیل نپرداختن هزینه خوابگاه شبانه از ‌؛ خوابگاه بیرون کردند و او مجبورشدکه شب را درخیابان بگذراند.
مشکلات ایاب و ذهاب
ترددات دانشجویان ورسیدن آنها روزانه به دانشگاه از معضلات دانشجویی است
نداشتن سرویس رفت وآمد
دوری مسافت محل زندگی تا دانشگاه
دیررسیدن به کلاس درس
هزینه وشهریه
ازسویی هزینه های سرسام آور آموزشی شهریه های کلان دردانشگاه های دولتی
پولی شدن دانشگاه های دولتی
در دانشگاه های دولتی به اشکال مختلف ازدانشجویان پول اخاذی می شود
دانشجویان دانشگاه بهشتی دراعتراض به شهریه های که برای کلاسهای جبرانی درنظرگرفته شده بارها اعتراضات گسترده ای داشتند
دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به شهریه های کلان بارها اعتراضات داشته اند
اما سوال اساسی دراین است آیا مشکلات صنفی جدای از مسایل سیاسی جامعه می باشد ؟
این وضعیت دانشجویانی است که چندین سال در دانشگاه های این نظام فاسد که هیچگونه ارزشی برای دانشجویان قائل نیستند، جوانی خود را با این مشکلات می گذرانند، هزینه های زیادی را متقبل می شوند و در انتها نیز در جستجوی کار با دستمزد پایین، هستند.
درقیام سراسری دیماه ۹۶ نیز شاهدبودیم دانشجویان دانشگاه تهران و اعضای کانون صنفی دانشگاه تهران به چه علت دستگیرشده و احکام سنگین گرفتند؟
مگر خواسته هایشان صنفی نبود ؟
پس چرا به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند؟
ممنوع الخروج شدند؟
وبه حبسهای تعزیری محکوم شدند؟
چرا هم اکنون عده زیادی از دانشجویان کشور در زندانها در بلاتکلیفی هستند ؟
مگر جای نسل جوان این میهن درپشت میزهای آموزش ویادگیری نباید سپری شود ؟
چرا عمرشان باید درسیاه چاله های یک نظام ضدبشری باید هدر رود؟
اما راه کار؟
اما میتوانیم پایه ها رو خراب کرده و از نو بسازیم
نتیجه گیری اینکه در دانشگاههای ایران؛ همه موضوعات تبدیل به مشکل شده است.
از ثبت نام و شهریه گرفته تا سطح علمی و خوابگاه و تا سلف سرویس و تفکیک جنسیتی
مشکل اصلی این است که ساختار کنونی حاکمیت با اندیشه های نو و نوآوری همخوان نیست.
بنابراین دانشجویان بایستی حق خود را در هر موضوعی با اتحاد و همبستگی با یکدیگر مطالبه کنند.

بااعتراضات درهر محل و درهرمکان همه دانشگاه ها را تبدیل به کانونی شورشی علیه ظلم وستم واستبداد کنند.

تنها راه حل دانشجویان ایرانی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید