تقدیم به شهدای دانشجویی که در سال ۶۷ قتل عام شدند

0
619

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۹-تقدیم به شهدای دانشجویی که در سال ۶۷ قتل عام شدند

به مناسبت قتل عام دانشجویانی که درسال ۶۷ بدست ضحاک شهید شدند

سی‌امین سالگرد قتل‌عام سی هزار گل سرخ آزادی مردم ایران در زندانهای قرون وسطایی خمینی است
دربین این سی هزار بیش از ۳۵۰۰دانشجو وجود دارد که به همراه دیگر مجاهدان آزادی قتل عام شدند .
دانشجویانی که بر دارهای اعدام بوسه زدند تا از شرف و اصالت یک خلق دفاع کنند .
این قتل عام دریکی از سیاهترین ادوار تاریخی ایران زمین صورت گرفت .
جلاد فکر می کرد با قتل عام آنان می تواند مهر پایانی بر اندیشه و آرمانهای آنان که چیزی به جز آرمان آزادی بود بزند اما غافل ازاینکه نه فراموش شدند و نه خاموش
آنان زنده و پویا درحرکت و قیامهای سراسری مردم ایران جلوه می کنند خون این دانشجویان اکنون درنبرد دانشجویان ایران درتسلیم ناپذیری دانشجویان در صدور احکام ظالمانه بخوبی نمایان است .
روح جنگندگی و ایستایی که پس از قتل عام سال ۶۷ دردانشگاه های ایران دمیده شد همچنان خود را نشان می دهد و تا رسیدن به آزادی استمرار دارد.
خون این دانشجویان قتل عام شده درسال ۶۷ قیام تیرماه ۷۸ را پایه ریزی کرد.
قیام ۱۸تیر خیزش اعتراضی دانشجویان علیه اختناق رژیم آخوندی بود که با شرکت گسترده مردم و جوانان دلیر از دیگر نقاط به‌سرعت به ‌یک قیام بزرگ در تهران، تبریز و شانزده شهر دیگر ایران تبدیل شد و به‌مدت یک هفته، رژیم ولایت فقیه را به‌لرزه درآورد.
همچنین درقیام ۸۸
ودرقیام ۹۶ ادامه همان راه است که همچنان ادامه دارد.

تقدیم به شهدای دانشجویی که در سال ۶۷ قتل عام شدند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید