تقدیم به دانشجویان شهید قیام ۱۸تیر۱۳۷۸که جوشش خونشان جنبش دانشجویی ایران را زنده نگه داشت

0
564

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۸-تقدیم به دانشجویان شهید قیام ۱۸تیر۱۳۷۸که جوشش خونشان جنبش دانشجویی ایران را زنده نگه داشت

این قیام ضمن برخورداری از پتانسیل نیرومند ضدحکومتی اش، توانسته اعتراضهای دانشجویی دو دهه اخیر و بلوغ آن به‌ قیام ۱۸تیر را با سابقه تاریخی جنش دانشجویی پیوند بزند و روز ۱۸تیر را به‌مثابه‌ روز دانشجو در دوران حاکمیت ننگین آخوندی به‌ثبت برساند.

پس ازدو دهه ؛ که از قیام تیرماه ۷۸ می گذرد دانشجوی ایرانی نشان داد که هرگز تسلیم جبرهای کور نخواهد شد و این پتانسیل را در قیام ۸۸ نشان داد ؛
زیرا که خون دانشجوی شهید قیام ۷۸ با اعتراضات دانشجویان در قیام ۸۸ پیوند خورد و در آنجا هم یکبار دیگر براصالت جنبش دانشجویان ایرانی مهر تایید گذاشت.

همچنین درقیام دیماه ۹۶ بازهم این دانشجویان بودند که با سردادن شعاری استراتژیک جنبش را سمت وسو دادند .
شعار :اصلاح طلب ؛ اصول گرا دیگه تمومه ماجرا مهر بطلان را بر هر چه مدره نمایی و عوامفریبی بود فرود آورد .

همچنان مرتجعانی که به اسم اصولگرا صحن مقدس دانشگاه را ملوث کرده اند را به خود آورد که دیگه تمومه ماجرا
هرگز بسیج دانشجویی که تشکیل شده از وحشی ترین جناح نظام که از پاسداران و شکنجه گران هستند ؛‌ نمیتواند با اسم شیک و مدره «جنبش عدالتخواه دانشجویی »خودش را حامی دانشجو جا بزند !!
زیرا دانشجویان آگاه تر از این هستند که فریب این دجالگریهای را بخورند !!

بادرود برروانهای پاک شهدای قیام تیرماه ۷۸
همه دانشجویان متعهد ؛ عهد بسته اند که تاحصول آزادی راهشان را استمرار خواهند داد .

تقدیم به دانشجویان شهید قیام ۱۸تیر۱۳۷۸که جوشش خونشان جنبش دانشجویی ایران را زنده نگه داشت
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید