تقدیم به دانشجویان شجاع که روز دانشجو را تبدیل به میدانی علیه ظلم واستبداد کردند

0
592

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۲-تقدیم به دانشجویان شجاع که روز دانشجو را تبدیل به میدانی علیه ظلم واستبداد کردند

تقدیم به دانشجویان شجاع که  روز دانشجو را تبدیل به میدانی علیه ظلم واستبداد کردند
دانشجویان سراسر کشور در آستانه ۱۶آذر روز دانشجو در بیش از ۴۰شهر کشور اعتراضات گسترده ای علیه سرکوب؛ چپاول ؛تبعیض وفقر حاکم برجامعه به راه انداختند.
درتمامی از تجمعات جو حاکم و چشمگیر اتحاد و پیوند دانشجویان با کارگران زحمتکشان و معلمان بود.
آنان از کارگران زندانی معلمان و دانشجویان زندانی گفتند و خواستار آزادی شان شدند.
و دربرابر هجوم وسرکوب نیروهای امنیتی درصحنه مرعوب نشده و به اعتراضاتشان ادامه دادند
این کلیپ تقدیم به همه این دانشجویان شجاع ومتعهد ومبارز می باشد.

خروش آذر
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید