تفکیک جنسیتی از درب ورودی دانشگاه آزاد زاهدان

0
848
تفکیک جنسیتی
تفکیک جنسیتی از درب ورودی دانشگاه آزاد زاهدان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۱-از روز اول آذر ماه؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در اقدامی با جدا کردن درب های ورودی و خروجی دانشجویان دختر و پسر اقدام به تفکیک جنسیتی نمود.
دانشجویان این اقدام را بی حرمتی به دانشجویان و ساحت دانشگاه خواندند و نسبت به آن اعتراض کردند.
شوریدن برعلیه تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران
پدیده تفکیک جنسیتی ازمعضلاتی است که دانشجوی ایرانی با آن درگیر است و آن را بی احترامی به زنان ومردانی میداند که برای کسب علم ودانش وارد دانشگاه شده اند ؛
این چه اندیشه ای است که درقرن بیست ویکم و در دورانی که قرن بیست ویکم متعلق به جوانان وزنان است دانشگاههای ما دختران وپسران دانشجو را ازهم جداکنند و کلاسهای مجزا برای دروس مختلف بگذارند ؟
آیا این جداسازی چیزی به غیر از اندیشه واپسگرای زن ستیزی و مرد سالاری است ؟
در این زمینه دانشجویان ایرانی درمقاطع مختلف اعتراضات و مخالفتهای خود را همواره فریاد زده اند و زیر بار این ظلم آشکار و تحقیر نرفته اند .
برهمین اساس روز ۱۶ آذر امسال دانشجویان دانشگاه قم وقتی متوجه شدند که جلسه سخنرانی که برای همین منظور ترتیب داده شده بود فقط برای پسران دانشجو بود اعتراض کرده و سالن سخنرانی راترک کردند و این بی حرمتی را درقبال خودشان برنتابیدند
اکنون نیز با جدا کردن درب ورودی دختران و پسران دانشگاه در دانشگاه زاهدان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد زاهدان براین خواسته خود پای فشردند وخواستار برچیدن این بساط عقب مانده شدند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید