تفکیک جنسیتی مقابله با برابری و گسترش حضور زنان در پهنه های مختلف جامعه -قسمت دوم

0
548
تفکیک جنسیتی
تفکیک جنسیتی مقابله با برابری و گسترش حضور زنان در پهنه های مختلف جامع -قسمت دوم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۸-تفکیک جنسیتی مقابله با برابری و گسترش حضور زنان در پهنه های مختلف جامعه
اما در یک کلام سوال این است که طراحان تفکیک جنسیتی چه هدفی را دنبال می کنند؟
پاسخ این سوال را میتوان در چند مولفه داد:
اول – حفظ و حراست از نظام مردسالار برای قیمومیت بر زنان
دوم – ممانعت و پیشگیری از رشد مردان در اتخاذ مواضع و تعهدات و مسئولیتهای مشترک با زنان و رعایت حقوق آنان در جامعه
تفکیک جنسیتی، دنیای دختران و پسران را با هم بیگانه می‌سازد و به مرور مانع هم‌فکری،‌ تبادل اندیشه‌ها، مطلع شدن از مسائل و مشکلات متقابل دو جنس از یکدیگر و سپس حل مشکلات بصورت جمعی در بین آنان می‌شود.
تفکیک جنسیتی به مرور به دو طرف این باور کاذب را القاء می کند که یکی ضعیف و ضعیفه و دیگری قدرت برتر است.
این باورهای کاذب از طریق همه بلندگوها و دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی نیز ترویج می شوند. تا آنگاه که حتی زن و مرد در جامعه هویت اصلی انسانی خویش را فراموش کند و زنان به عناصری تحت سیطره مطلق مردان درمی‌آیند.
تفکیک جنسیتی مقابله با برابری و گسترش حضور زنان در پهنه های مختلف جامعه
در دانشگاهها با اجرای طرح تفکیک رشته‌های تحصیلی، طبعاً دختران در انتخاب رشته‌ تحصیلی با محدودیت مواجه روبرو هستند و روشن است که به این ترتیب تعداد پسران در دانشگاه افزایش یافته و از نظر شغلی هم، بازار کار بیشتر به نفع مردان خواهد بود. نهایتاً هر چه زنان از هویت اجتماعی و استقلال شخصیتی و مالی کمتری برخوردار باشند، جمهوری اسلامی به تحقق آرزوی خود در تثبیت جامعه‌ای صد در صد مردسالار نزدیکتر می‌شود.
بعبارتی باید گفت که با ترویج و استحکام تفکیک جنسیتی در همه مراکز تحصیلی و شغلی و ورزشی و … هویت انسانی هم زنان و هم مردان نشانه گیری می شود. تفکیک جنسیتی در پایه و بنیاد به معنای نزول انسانها در حد حیوانات است. تفکیک جنسیتی انسانها را دو نوع می بیند. دو نوعی که یکی از حقوق بالاتر و بیشتر برخودار است و دیگری برای هر قدم نیازمند اجازه و سرپرستی است. در این تفکر؛ زنان انسانهای پست و حقیری شمرده می شوند.
اینک سوال اصلی این است که آیا جامعه ایران تسلیم چنین تفکری می شود؟
تاریخ ملت بزرگ ایران نشان داده است که هیچگاه تسلیم زور و اجبار و پس ماندگی نمی شود. مردم ایران را نمیتوان با اجبار به دوران تحجر تنزل داد.
روشن است که زور و اجبار در محیط دانشگاهها بطور خاص نتیجه عکس خواهد داد و مناسبات و روابط زیرزمینی و مخفی را گسترش خواهد داد. طبعا مردان ایران پیش از زنان برای حفظ جایگاه انسانی خویش باید علیه چنین مناسبات تحقیرآمیزی اعتراض کنند و در برابر چنین روابط و قوانین پس مانده ای ایستادگی کنند.
دختران و زنان ایران نیز برای حفظ و حراست از اصول اخلاقی؛ انسانی و هویت و شعور خویش باید از هرگونه قوانین زن ستیزانه مبتنی بر تفکیک جنسیتی در هر محیط و ارگانی سرپیچی نموده و دست به اعتراض بزنند.
پایان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید