تفتیش گوشی موبایل دانشجویان در دانشگاه کردستان

0
941
تفتیش گوشی موبایل
تفتیش گوشی موبایل دانشجویان در دانشگاه کردستان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۵-تفتیش گوشی موبایل دانشجویان در دانشگاه کردستان

تفتیش گوشی موبایل دانشجویان در دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان گوشی موبایل دانشجویان را تفتیش می‌کند

طبق گزارشات رسیده در بخش امانت دانشگاه کردستان موبایل دانشجویان تفتیش میشود و این امر باعث اعتراض ونارضایتی دانشجویان شده است
با این عمل اطلاعات شخصی دانشجویان در دسترش قرار میگیرد و این امر یعنی تفتیش عقاید و نقض آشکار حقوق بشر است
به گفته یکی ازدانشجویان ؛ هنگام امتحانات دانشجویان گوشی های موبایلشان را به بخش امانت میدهند و دراین هنگام ماموران حراست گوشی ها را مورد تفتیش قرار میدهند و وقتی هم که دانشجویان اعتراض میکنند آنها را به حراست فرا میخوانند
اما دانشجویان معترض تاکنون چندین بار علیه حراست اقدام به شکایت کرده اند .
این دانشجو ادامه میدهد : درحال حاضر تفتیش کردن گوشی های موبایل به بخشی از کارهای روزانه و وظایف ماموران حراست تبدیل شده است به همین جهت ؛دانشجویان از بیم تفتیش و دسترسی ماموران حراست دانشگاه به اطلاعات شخصی آنان سعی می‌کنند که از آوردن گوشی به دانشگاه خودداری کنند.
بیشتر بدانیم :
همانطور که درگذشته نیز طی سلسله مقالاتی درسایت دانشجو آنلاین عنوان کردیم دانشگاه ههای ایران درچمبره ارگانهای امنیتی قراردارند و اهداف آنان چیزی جز محدود کردن دانشجویان درامر اعتراضات و تظاهرات دانشجویی میباشد
در پی قیامهای سراسری دیماه هم این امر محرزشد و عده زیادی ازدانشجویان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و به زندان افتادند
نقش حراست و نیروهای سرکوبگر در دانشگاه های ایران مشخصا برای رد یابی و مانع ایجاد کردن برای دانشجویانی است که در برابر رفتارهای سرکوبگرانه در دانشگاه ها اعتراض و تجمع میکنند.
برهمه دانشجویان آگاه ومبارز است که با این اعمال ضد انسانی و تفتیش عقاید که عدم آزادی بیان را نشان میدهد باید قاطعانه ومسرانه مخالف کرده و در برابر این اعمال ضد بشری مقابله کنند .

تفتیش گوشی موبایل دانشجویان در دانشگاه کردستان
تفتیش گوشی موبایل دانشجویان در دانشگاه کردستان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید