تفتیش عقاید و حاکمیت زور و اجبار در دانشگاههای ایران

0
673
تفتیش عقاید و حاکمیت زور و اجبار در دانشگاههای ایران
تفتیش عقاید و حاکمیت زور و اجبار در دانشگاههای ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲۱-تفتیش عقاید و حاکمیت زور و اجبار در دانشگاههای ایران

درپی اعتراضات دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران درروز ۲۰اسفند سال ۹۶ رییس این دانشگاه اعلام کرد که دانشجویان ؛ معترض به کمیته های انظباطی احضار خواهند شد .
وقتی رییس یک دانشگاه اینگونه با صراحت از احضار دانشجویان صحبت میکند به راحتی می توان جو ؛ حاکم بر دانشگاه های ایران را حس کرد
درکشوری که دانشجویانش که از آگاهترین اقشار اجتماع می باشند حق یک اعتراض راندارند ؛ می توان به راحتی حاکمیت زور وتحمیل را در کل کشور فهمید که آزادی بیان و اظهار نظر کردن در پی آمدی به جز دستگیری و بازداشت واخراج و محرومیت از تحصیل در برنخواهد داشت .

گفته های سیداحمد معتمدی رییس دانشگاه امیرکبیر:
سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر در رابطه با تجمعات روز ۲۰ اسفند دانشجویان این دانشگاه گفت :
تجمع روز گذشته دانشجویان در دانشگاه، یک تجمع سیاسی و در اعتراض به بازداشت و صدور احکام سنگین برای برخی از دانشجویان بازداشتی دانشگاه‌های دیگر بود چرا که خود دانشگاه امیرکبیر هیچ دانشجوی زندانی سیاسی ندارد.
معتمدی افزود “این دانشجویان را شناسایی و به کمیته انضباطی احضار خواهیم کرد”.
گفتنی است که روز گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اعتراض به بازداشت تعدادی از دانشجویان و صدور احکام سنگین برای برخی از آنها در محوطه این دانشگاه تجمع کردند که اعتراض آنها با دخالت دانشجویان بسیج به درگیری منجر شد.

شایان ذکر است که در پی ؛ احکام سنگینی که برای دانشجویان دستگیر شده قیام دیماه ۹۶ درکل کشور داده شده است ؛ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درهمبستگی به این احکام ظالمانه
اقدام به اعتراض و تجمع کردند .وبا خواندن «سرود یاردبستانی » خواهان لغو این احکام شدند .
اما بسیجیان که ازبیرون دانشگاه وارد دانشگاه شده بودند با دردست داشتن پرچم هایی که بیشتر شبیه به چماق بودند به ضرب وشتم دانشجویان پرداختند و تعدادی از دانشجویان معترض زخمی شدند .
اما نکته بسیار قابل تامل دراینجاست که رییس این دانشگاه هم بطور بسیار علنی و مستقیم از حراست وبسیج و چماقدارانی که باعث این درگیری شدند می پردازد.

قابل ذکر است که حضور ارگانهای امنیتی در دانشگاه های ایران امری نهادینه شده می باشد . درواقع دانشگاههای ایران درچمبره ارگانهای امنیتی می باشند .
و کلیه اعمال و ترددات دانشجویان را زیر نظر گرفته ومانع از ایجاد یک فضای آزاد وبدون تفتیش عقاید هستند .
دانشجویان ایرانی همواره از اینکه محیط دانشگاه پادگان و امنیتی است شاکی هستند و به این امر اعتراضات شدیدی داشته اند .
تفتیش عقاید و حاکمیت زور و اجبار در دانشگاههای ایران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید