تعهد دانشجوی ایرانی رسیدن به آزادی است

0
672
تعهد دانشجوی ایرانی رسیدن به آزادی است
تعهد دانشجوی ایرانی رسیدن به آزادی است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۴-تعهد دانشجوی ایرانی رسیدن به آزادی است
تعهد دانشجوی ایرانی رسیدن به آزادی است

سال جدید را دردانشگاه درحالی آغاز می کنیم که قیام و اعتراضات سراسری را در دیماه سال ۹۶ پشت سرگذاشته ایم.
با ورود به محیط دانشگاه اولین سوالی که به ذهن هر دانشجوی متعهد می زند این است که :
امسال چه می خواهیم ؟
سال گذشته را چگونه سپری کردیم ؟
دستاوردهای جنبش های دانشجویی چه بود ؟
به چه میزان به تعهدات دانشجویی خود بعنوان یک قشر آگاه و پیشتاز عمل کردیم ؟
بسیار واضح وروشن است که قشر دانشجو همواره نسبت به مسئولیت خود بعنوان آگاهترین قشر اجتماعی پاسخ داده است و این تعهد ؛ را درقیام دیماه سال ۹۶ بخوبی نمایان کرد.
و این مسئولیت درشعار بسیار بجای « اصلاح طلب ؛ اصول گرا دیگه تمومه ماجرا » نماد بیرونی داشت .
ازسوی دیگر دانشجویان مبارز و متعهد در همبستگی با مردمی که مطالباتشان را می خواستند بر عنصر آگاهی و پیشتازی خود صحه گذاشتند و به اتم وجه قیمت اش را د ر دستگیری ها و بازداشتهای خود پرداختند .
دانشجویان متعهدی که توسط نیروهای سرکوبگر و ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات دستگیر شدند و احکام سنگین وطولانی مدتی برایشان صادر شد.
اما هرگز از اعتقادات و مطالبات خودشان کوتاه نیامدند .
مطالبات دانشجویان چیزی به جز اینکه خواهان آزادی بیان وعقیده هستند نبوده ونیست
اولین مطالبه دانشجوی ایرانی آزادی است
بنابراین این جمله ی را ملکه ذهن ونصب العین خود می کنیم:
بهار طبیعت بر طبق تقویم جایگزین زمستان می‌شود اما بهار آزادی نه تقویمی دارد نه خودبخود فرا می‌رسد. بهار و نوروز آزادی نمی‌آید مگر با نثار قلبها و جانها و اراده هایمان.
نمی‌آید مگر این ‌که حول یک خط و استراتژی متحد و هم جهت باشیم.

تعهد دانشجوی ایرانی رسیدن به آزادی است
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید