تعهددانشجویان از امروز تا ۱۶ آذر درهمه دانشگاهها کشور

0
699
تعهددانشجویان
تعهددانشجویان از امروز تا ۱۶ آذر درهمه دانشگاهها کشور

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۶- تعهددانشجویان از امروز تا ۱۶ آذر درهمه دانشگاهها کشور

 تعهددانشجویان از امروز تا ۱۶ آذر درهمه دانشگاهها کشور
دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور از دیماه ۹۶ تاکنون نشان دادند که جنبش دانشجویی درایران هر روز درحال اعتلا و رشد بوده و هست .
دانشجویان در دیماه ۹۶ شعار سردادند :
اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا
همین شعار جامعه را گر داد و تمامی اقشار دم گرفتند و پشت آنهاحرکت کردند و نشان دادند که درتمامیت این نظام را نمی خواهند.
درکل سال تحصیلی ۹۶-۹۷ بیش از ۲۵۰ اعتراض دانشجویی شکل گرفت.
بخصوص در بحث احکام ظالمانه سنگینی که برای دانشجویان دستگیر شده قیام دیماه ۹۶ ؛قضاییه غیر مستقل نظام صادرکرد دانشجویان بخوبی نشان دادند که تسلیم جبر و زور نظام حاکم نرفته و همواره برای رویایی جهت گرفتن حقوقشان در صف مقدم نبردند.
وبا توجه به شرایط متزلزل نظام و وضعیت اسفبار اقتصادی و اجتماعی و با وجود تحصنهای اقشار مختلف از معلمان کارگران کامیونداران که تماما در اعتراض و خواستار حقوقشان هستند بر دانشجویان است که در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو به جنبش دانشجویی جان تازه ای داده و حرکتهای خود را استمرار دهند.

از این رو برماست که:
-تدارک برپایی مراسم روز دانشجو مستقل از تشکل های وابسته را ببینیم
-اجازه سو استفاده از تشکل های وابسته مانند بسیج دانشجویی راندهیم
-در محیط دانشگاه؛ روی بردهای تبلیغی در کتابخانه ها و اماکن عمومی شعار نویسی کنیم
-جلسات سخنرانی و تریبون آزاد پیرامون خواسته های سیاسی و صنفی
-اسامی عناصر اصلی سرکوب و کنترل دانشجویان در هر دانشگاه را افشا کنیم

-سخنرانی ها حول آزادی دانشجویان زندانی ؛ آزادی معلمان زندانی؛ کارگران زحمتکش زندانی؛ رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان سرپل  ذهاب ؛ غارت اموال و چپاول اموال مردم توسط حاکمان نظام ؛ چرا سرمایه های مردم ایران به سوریه می رود؟

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید