تعطیل کردن شعبه ملل شوشتر توسط غارت شدگان

0
1136

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۶-تعطیل کردن شعبه ملل شوشتر توسط غارت شدگان

تعطیل کردن شعبه ملل شوشتر توسط غارت شدگان

روز یکشنبه 26 فروردین 97 غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در شوشتر در یک اقدام اعتراضی بعد از اخراج کارکنان این موسسه، شعبه ملل شوشتر را بستند.

این حرکت غارت شدگان رهنمودی برای کلیه غارت شدگان است که درشهرهای مختلف اقدام به بستن این شعب چپاول وغارت بکنند.

این شعب غارت باید حقوق مردم را بدهند درحالیکه اموال و پس انداز سالیان شهروندان را بالاکشیده اند .

بیشتربدانیم:

جمعی از غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در اهواز؛ صبح امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه؛ در برابر ساختمان موسسه ملل دست به تجمع و اعتراض زدند.

روز دوشنبه ۸آبان ۹۶ غارت شدگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در کرمان ، در اعتراض به برنگرداندن پولهای به غارت رفته خود؛ تجمع اعتراضی برگزارکردند

روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه؛ جمعی از غارت شدگان مسکن مهر ۱۴۵ سنندج در برابر ساختمان دادگستری سنندج دست به تجمع زدند.

روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ بسیاری از غارت شدگان در مشهد در ادامه تجمعات و اعتراضات به عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

غارت شدگان کاسپین رشت روز۱۰ بهمن ۹۶ در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل شعبه گلسار تجمع اعتراضی بر پا کردند.

این ها فاکتها ونمونه هایی از اعتراضات مردم محروم میهن است که بیش از یک سال است که ازاین اعتراضات پاسخی نگرفته اند
تعطیل کردن شعبه ملل شوشتر توسط غارت شدگان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید