تعریف جنبش دانشجویی چیست؟

0
792
تعریف جنبش دانشجویی چیست؟
تعریف جنبش دانشجویی چیست؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۰-تعریف جنبش دانشجویی چیست؟ 

ابتدا تعریفی از جنبش بدهیم.
که وقتی میگوییم جنبش دانشجویی منظورمان چیست؟.
چون الان جنایتکاران بسیج و سپاه هم دم از «جنبش دانشجویی» می‌زنند مثل جریان سوپر فاشیست بسیج که اسمشان را
«جنبش عدالتخواه دانشجویی» گذاشته اند.
اساسا وقتی در مورد هر قشر اجتماعی از جنبش صحبت می کنیم منظور این است که آن قشر در برابر دیکتاتوری ایستادگی می‌کند و یک آتش زیر خاکستر ولی آماده به شعله ور شدن در آن وجود دارد که هر لحظه با هر فرصتی علیه دیکتاتوری زبانه می کشد.
همچنین ویژگی دیگر جنبشهای اجتماعی در ایران حمایت از جنبشهای سراسری و پشتیبانی از آنها در برابر دیکتاتوری است.
مثلا در زمان شاه جنبش دانشجویی از سازمانهای انقلابی مجاهدین و فدائیها حمایت و پشتیبانی می‌کرد و اساسا نیروی اجتماعی آنها از دانشگاهها تأمین می‌شد که دمار از دیکتاتوری شاه درآورده بودند.
جنبش یعنی حرکت.
در مفهوم سیاسی آن اگر سمت و سوی این حرکت ضد دیکتاتوری نباشد پس برای چه اسمش را جنبش میگذارند؟
می توانند انجمن یا حزب یا گروه و یا سازمان بگذارند که مفهوم یک تشکل صنفی یا سیاسی را می‌دهد.
اما چرا رژیم آخوندی اسم باندهایش را هم «جنبش» می گذارد؟
به دو دلیل است :
یکی اینکه اسم بسیج آنقدر منفور است که خریداری ندارد و باید گرد وخاک راه بیندازند تا افراد تازه وارد فریب بخورند.
دوم اینکه نام جنبش دارای ارزش مبارزاتی است پس می‌تواند آن را هم مثل بقیه کلمات ارزشمند سرقت کند.
مانند «ایران، انقلاب، اسلام، آزادی، استقلال، مستضعفین و…» که به سرقت بردند این واژه را هم به سرقت ببرند.

بنا بر این جنبش دانشجویی منفک از جنبش سراسری ضد دیکتاتوری مردم ایران معنا و مفهومی ندارد.
اساسا جنبش نیست که بشود راجع به آن حرف زد.
اما جنبش دانشجویی که در پیوند با مبارزات سراسری مردم ایران است از آنجا که سرشار از عنصر آگاهی است می تواند و باید نقش پشتیبانی و پیشگامی خود را در این جنبشها به سرعت اعمال کند.

تعریف جنبش دانشجویی چیست؟
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید