تظاهرات گسترده مردم عرب در اهواز در محکوم کردن نژادپرستى و عرب ستیزی

0
1045

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۹-تظاهرات گسترده مردم عرب در اهواز در محکوم کردن نژادپرستى و عرب ستیزی

روز پنج شنبه ۹فروردین ۹۷  صدها نَفَر از مردم اهواز در اعتراض به اهانتهاى مکرر صدا وسیما به ملت عرب در بازار مرکزى اهواز تجمع  کردند ، و با سردادن شعارهاى نسبت به این عمل صدا و سیمای اخوندی اعتراض کردند .

سرکوب مردم بجان آمده با شلیک

درادامه این درگیری

نیروهای سرکوبگر اقدام به شلیک آتش تیر بر روی معترضان و تظاهر کنندگان بی گناه کردند.

  معترضان عرب اهوازی در اعتراض به انکار هویتشان توسط صدا و سیما، دست به تظاهرات اعتراضی زدند رژیم ضد ایرانی خامنه ای با دامن زدن به این تبلیغات کثیف تفرقه افکنانه و ضدیت با اقوام مختلف ایرانی سعی در گسترش اختناق و سرکوب داخلی برای ممانعت از قیام مردم بپاخاسته ایران میکند.

اعتراضات شهروندان عرب در چهار راه نادری به توهین صدا وسیمای رژیم آخوندی در اهواز و مقاومت و درگیری با نیروهای سرکوبگر انتظامی و یگان ویژه سرکوب .

بیش از 5 هزار نَفَر از زن و مرد شهرهاى عرب نشین با برپایى تجمع مسالمت آمیز در بازار مرکزى اهواز به اهانتهاى صدا وسیماى ایران اعتراض کردند و با سرودن شعارهاى ملى این اهانتهاى متکرر را محکوم کردند.

 نیروهای سرکوبگر پاسخ مردم را  در بازار مرکزی شهر اهواز با گلوله دادند. .

تظاهرات گسترده مردم عرب در اهواز در محکوم کردن نژادپرستى و عرب ستیزی

https://youtu.be/MAzm66fz7_o
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید