تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزادزاهدان علیه تبعیض وتوهین های قومی ـ نژادی

0
504

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۵-تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد  زاهدان علیه تبعیض و توهین های قومی ـ نژادی

 دانشجویان دانشگاه آزادزاهدان علیه تبعیض و توهین های قومی ـ نژادی

روز شنبه ۵خرداد ۹۷ تظاهرات دانشجویان دانشگاه ازاد واحد زاهدان علیه تبعیض و توهین های قومی- نژادی در پاسخ به توهین یکی از اساتید دانشگاه به مردم بلوچستان کلاسها را تعطیل کرده و دست به اعتراض و راهپیمایی زدند.

نیروهای سرکوبگر ضدشورش برای سرکوب این دانشجویان وارد دانشگاه شدند.

دانشجویان باشعار مرگ بر …

الله اکبر اعتراض  خودشان را ابراز داشتند .

دراین تجمع دانشجویان بسیار بر افروخته بودند.

بیشتربدانیم:

تبعیض و توهین در دانشگاههای ایران پیشینه ای دیرین دارد .

از زمان روی کار آمدن ملایان دانشگاههای ایران درقبضه نیروهای سرکوبگربسیجی قرار گرفت  .

مشکل عمدهٌ داوطلبان آزاد ورود به دانشگاهها، اختصاصِ ۴۰درصد ظرفیت پذیرش دانشگاهی به مزدوران سپاه، بسیج، رزمنده و… می‌باشد و از آن جایی که سطح معلومات این مزدوران به آن حدی نیست که قانون مربوط به اختصاص چنین سهمیه‌ىی پذیرش آنها را دربرگیرد، مجلس رژیم «قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان به دانشگاهها» را از تصویب گذراند.

واقعیت این است که  نیروهایی که با سهمیه ۴۰ درصدی وارد دانشگاه شده اند اساسا نسبت به همه ارگانهایی که دردانشگاه ها وجود دارد هژمونی دارند از استادانی که بسیجی هستند اما به اسم استاد وارددانشگاه شده اند .

اساتیدبسیجی در دانشگاه با استفاده از این موقعیت به خودشان اجازه توهین و بی احترامی به دانشجو را می دهند .

دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان در یک اقدام درست نسبت به این بی احترامی و تبعیض معترض شده واز کلاس های درس خارج شدند.

تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید