تصویری گویا از وضعیت سلف دخترانه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه

0
540
تصویری گویا از وضعیت سلف دخترانه دانشکده ادبیات
تصویری گویا از وضعیت سلف دخترانه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱-تصویری گویا از وضعیت سلف دخترانه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه

تصویری گویا از وضعیت سلف دخترانه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه
بعد از سپری کردن یک روز سخت و پرتنش برای خوردن غذا که به سلف مراجعه می کنیم گاهی وقتها دراثر ازدحام پشیمان از خوردن غذا می شویم. این بخشی از صحبتهای دانشجویان دختر این دانشگاه می باشد.
در چنین فضایی حتی از مینیمم های مورد نیاز دانشجو هم خبری نیست این محل درحال انفجار است اما آیا گوش شنوایی برای حل این معضل هست؟
ویا آیا اقدامی شده است؟
یک بوفه فقط درحد کلنگ زنی مانده است!
آیا حق دانشجو این است؟
وعده های توخالی تاکی ؟

گرفتن شهریه های گزاف؛ هزینه های بالای دانشجویی؛ کرایه خوابگاه های گران؛ هزینه های بالای ایاب و ذهاب و ترددات همه اینها بخشهایی از معضلات صنفی دانشجویان است !
ولی آیا میشه غذا نخورد؟
برای درس خواندن مگر نیاز به انرژی نداریم؟
حداقل هایمان هم حل نیست!

اعتراضات دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید