«تشکلهای دانشجویی حکومتی»مظهربیشرفی و فریبکاری

0
427
تشکل های دانشجویی
تشکل های دانشجویی حکومتی» مظهر بیشرفی و فریبکاری

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۷-«تشکل های دانشجویی حکومتی» مظهر بیشرفی و فریبکاری

«تشکل های دانشجویی حکومتی» مظهر بیشرفی و فریبکاری
درمورد تشکلهای دانشجویی که به اسمهای مختلف ادعا میکنند که ازحامیان دانشجویان هستند وبرای حل مسائل دانشجویان تشکیل شده اند تحت عناوین مختلفی مانند:
«جنبش عدالتخواه دانشجویی»یا «جنبش ولایت خواه »
«دانشجونماهای بسیجی و ترفندهای فرصت طلبانه آنان را افشا می کنیم»
«بااصل همبستگی پیشرفتها می توان اهرمهای سرکوب را دردانشگاه ها به عقب راند»
از جنایات این تشکلهای به اطلاح دانشجویی پرده برداشتیم .اکنون یک دانشجوی رشته علوم سیاسی در دانشگاه حکیم سبزواری در سبزوار ازمشاهدات خودش می گوید و دست به افشاگری زده است

دراینجا به بخشهایی از نکات مجتبی داداشی دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری که خودش ازدانشجویان قربانی دراین نظام جهل و جنایت است می پردازیم مجتبی خودش درحال حاضر درپی یک انتقاد به حکومت محکوم به ۳ سال زندان و ۷۴ضربه شلاق شده است او درتوییتر خود نوشت:«تشکل های دانشجویی حکومتی» مظهر بیشرفی و فریبکاری هستند تشکل های اصلاحطلب و اصولگرای ساکن در دانشگاه های کشور تنها کارکردشان فریب دادن دانشجویان است و به همین خاطر از برخوردهای قضایی و امنیتی با دانشجویان منتقد و غیرحکومتی از جمله من،نه تنها ناراحت نیستند بلکه استقبال هم میکنند.

آری ماه پشت ابر نمی ماند جنایتهایی که درطی چهل سال گذشته براقشار مختلف منجمله دانشجویان وارد شده اکنون توسط همانهایی که خودشان ازنزدیک شاهد این جنایتها بودند افشا می شود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید