ترک پایگاههای بسیج و ریزش بسیجیان و اذعان پاسدار کمری زاده فرمانده بسیج ناحیه جماران

0
1933
ترک پایگاههای بسیج
ترک پایگاههای بسیج و ریزش بسیجیان و اذعان پاسدار کمری زاده فرمانده بسیج ناحیه جماران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۶-ترک پایگاههای بسیج و ریزش بسیجیان و اذعان پاسدار کمری زاده فرمانده بسیج ناحیه جماران

ترک پایگاههای بسیج و ریزش بسیجیان و اذعان پاسدار کمری زاده فرمانده بسیج ناحیه جماران
نامه محرمانه  پاسدار ؛ سرهنگ کمری زاده در مورد ریزش نیروهای بسیج
در روزهایی که تظاهرات و ناآرامی ها در تهران اوج گرفت تعداد قابل توجهی از کادرهای بسیجی وابسته به حوزه های مختلف ناحیه بسیج جماران، پایگاه های خود را ترک کرده و حاضر به مقابله با مردم نشدند. پاسدار محسن کمری زاده معروف به دکتر کمری زاده فرمانده ناحیه بسیج جماران در تاریخ ۱۵ دیماه طی دستوری خواستار لیست اسامی کادرهای بسیج که در دوران “فراخوان ویژه“ پایگاه های خود را ترک کرده اند شده است.
بنا به اطلاع، بیشترین ریزش کادرهای بسیج در حوزه ۱۳۴ صابرین بوده است. نام مسئول تربیت و آموزش حوزه بسیج ۱۳۷رمضان نیز در بین اسامی بسیجیان ریزشی بچشم می خورد.
نامه ای که پاسدار کمری زاده برای حوزه های تحت فرماندهی ناحیه خود ارسال کرده بیانگر گسترش این ریزش ها می باشد.
شایان ذکراست که پس از اوج گیری قیام وتظاهرات اعتراضی مردم بپاخواسته تعداد زیادی ازبسیجیان با سوزندان کارتهای بسیج خود به مردم پیوسته اند ودر خیلی ازصحنه ها نیز علنا به سوی مردم آمده اند .
منفوریت و تنفر مردمی ازاین ارگان سرکوبگر که بیش از ۳۹ است خون مردم را به شیشه کرده اند به روشنی نشان دهند ه این واقعیت است که ملت ایران خواهان براندازی تام وتمام این حکومت ضد مردمی هستند.

ترک پایگاههای بسیج و ریزش بسیجیان و اذعان پاسدار کمری زاده فرمانده بسیج ناحیه جماران

ترک پایگاههای بسیج و ریزش بسیجیان و اذعان پاسدار کمری زاده فرمانده بسیج ناحیه جماران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید