تداوم اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین

0
681
تداوم اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین
تداوم اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۹-تداوم اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین

زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی همچنان در اعتصاب غذاست.

این زندانی سیاسی که از ۱۴ بهمن ماه ۹۶ دست به اعتصاب غذا زده از فشارهای اعتصاب غذا رنج می برد . وی از ابتدای اعتصاب تا کنون چند بار دچار بیهوشی شده و به وی سرم وصل کرده اند. اما این زندانی سیاسی با اصرار بر ادامه اعتصاب غذا؛ خواهان بازگشت خود و آتنا دائمی به زندان اوین است.

گفتنی است که گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی در تاریخ ۴ بهمن ماه با ضرب و شتم وحشیانه از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

بیشتر بدانیم:

شایان ذکر است که :

انتقال وحشیانه آتنا و گلرخ به بند دیگری در قرچک
زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی در حال حاضر با افت فشار خون؛ مشکل کلیه و کم کردن ۱۳ کیلو وزن همچنان بر اعتصاب غذای خود با خواسته انتقال به زندان اوین تاکید و اصرار دارد. این در شرایطی است که ۳۵ روز از اعتصاب غذای وی می گذرد.
بر اساس گزارشهای رسیده؛ زندانی سیاسی آتنا دائمی در تماس تلفنی امروز خود با خانواده خبر از این داد که مسئولین زندان قرچک ورامین قصد انتقال وی و گلرخ ابراهیمی به بند مادران را داشته اند. پرسنل زندان قرچک ورامین وارد اتاق این دو زندانی سیاسی شده و تلاش کردند با توهین و تحقیر آنها را به بند مادران منتقل کنند. اما آتنا و گلرخ با اعتراض مانع شده و گفتند که تا روشن شدن دلیل تبعیدشان به قرچک ورامین به داخل بند نخواهند رفت.
در نهایت امروز ۲۱ اسفند ماه؛ مامورین گارد با وارد قرنطینه شده و پس از تهدید؛ ایجاد فضای رعب و وحشت و توهین کشان کشان این دو زندانی را به بند مادران منتقل کردند.

مامورین گارد زندان قرچک زندانیان سیاسی آتنا دا ئمی و گلرخ ایرایی را باضرب وشتم به بند مادران بردند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید